„Dumnezeu toate le tocmește la rândul lor”

Așa cum este firesc să se întâmple în această perioadă, cel mai recent număr al periodicului ,,Străjerul” este dedicat în marea sa parte sfintelor sărbători de Paști. Ediția se deschide cu Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Duminica Ortodoxiei din anul Domnului 2018, semnată de președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române împreună cu ierarhii Bisericii Ortodoxe Române.

Desprindem următoarul fragment: „Cu nădejdea că îndemnul nostru părintesc va fi o întărire în credință și o chemare la fapta cea bună în folosul aproapelui, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze cu darurile Sale cele bogate și să vă ajute în urcușul duhovnicesc al Postului Sfintelor Paști. Totodată, Anul Centenarului Marii Unirii (1918-2018) este prilejul bine-venit să dăm mărturie în lume de unitatea noastră de credință și de neam, adică poate fi prilejul întăririi comuniunii frățești a tuturor românilor în împlinirea acestei lucrări filantropice față de cei săraci și suferinzi, triști și înstrăinați.”
La rubrica „Din caierul vremii” este prezentată Cuvântarea rostită în urmă cu 120 de ani la sfințirea Școlii Ortodoxe Române din Nasna lângă Târgu Mure de către Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului. La „Amvonul biserii”, pr. Aurel Străin prezintă „Predică la Duminica vameșului și fariseului”. Vicar prot. Moise Ianeș semnează articolul „Și la bine și la rău, roagă-te lui Dumnezeu!”, titlul pe care dorește să îl simțim drept îndemn. Urmează rubrica „Din Sfinții părinți”, la care este prezentat Decalogul Legii creștine (continuare din numărul precedent) – „Al celui întru sfinți, Părintelui nostru Grigore Palamas, Decalogul poruncilor dun Hristos.”

Mariana STRATULAT
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 15 din 14 aprilie 2018