CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE ÎN ANUL 2017

,,Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române a activat şi în anul 2017 în cadrul celor patru departamente, spre a analiza şi soluţiona problemele cu care se confruntă apartenenţii minorităţii române, dar, totodată şi spre a sprijini organizaţiile nonguvernamentale, bisericile, instituţiile, societăţile cultural-artistice… Practic, toţi cei care au cerut ajutor au şi beneficiat de sprijinul Consiliului.  

Trebuie amintită implicarea activă a Consiliului Naţional Român în acţiunile privind Capitolul 23 din cadrul procesului de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană, la care am contribuit cu propuneri concrete.
Ne-am implicat la modul cel mai activ posibil în procesul de restituire a bunurilor care aparţin minorităţii noastre. Am reuşit, prin implicarea directă a Consiliului Naţional Român, să majorăm Fondul Bugetar al consiliilor minorităţii naţionale de la 1.800.000,00 dinari la 21.800.000,00 dinari.
Am adus o contribuţie deosebită la modificarea Legii privind consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale şi anume am făcut propuneri concrete pentru îmbunătăţirea statutului şi a drepturilor noastre constituţionale, pentru o implicare mai eficientă a minorităţilor în problemele care le vizează la modul cel mai direct, dar care depinde însăşi existenţa acestora măcar în cele patru domenii vitale – învăţămant, cultura, informare, uzul oficial al limbii şi grafiei limbii materne. Am instistat asupra drepturilor care ţin de competenţele consiliilor nationale şi care ar trebui aplicate în viaţa de zi cu zi… – a declarat pentru săptămânalul nostru Daniel Petrovici, preşedintele Consiliului Naţional Român.