CONSILIUL NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE ÎN ANUL 2017

,,Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române a activat şi în anul 2017 în cadrul celor patru departamente, spre a analiza şi soluţiona problemele cu care se confruntă apartenenţii minorităţii române, dar, totodată şi spre a sprijini organizaţiile nonguvernamentale, bisericile, instituţiile, societăţile cultural-artistice… Practic, toţi cei care au cerut ajutor au şi beneficiat de sprijinul Consiliului.
Trebuie amintită implicarea activă a Consiliului Naţional Român în acţiunile privind Capitolul 23 din cadrul procesului de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană, la care am contribuit cu propuneri concrete.
Ne-am implicat la modul cel mai activ posibil în procesul de restituire a bunurilor care aparţin minorităţii noastre. Am reuşit, prin implicarea directă a Consiliului Naţional Român, să majorăm Fondul Bugetar al consiliilor minorităţii naţionale de la 1.800.000,00 dinari la 21.800.000,00 dinari. Am adus o contribuţie deosebită la modificarea Legii privind consiliile naţionale ale minorităţilor naţionale şi anume am făcut propuneri concrete pentru îmbunătăţirea statutului şi a drepturilor noastre constituţionale, pentru o implicare mai eficientă a minorităţilor în problemele care le vizează la modul cel mai direct, dar care depinde însăşi existenţa acestora măcar în cele patru domenii vitale – învăţămant, cultura, informare, uzul oficial al limbii şi grafiei limbii materne. Am instistat asupra drepturilor care ţin de competenţele consiliilor nationale şi care ar trebui aplicate în viaţa de zi cu zi… – a declarat pentru săptămânalul nostru Daniel Petrovici, preşedintele Consiliului Naţional Român. El a precizat că în anul 2018, printre alte proiecte, va fi şi programul de cofinanţare a tuturor societăţilor cultural-artistice şi a căminelor culturale (în jur de 25), în conformitate cu activitatea lor pe anul 2017.
În continuare publicăm aprecieri referitoare la activitatea Consiliului Naţional în anul care tocmai s-a încheiat.

Delegaţia Conciliului Naţional Român în vizită la prim-ministrul Ana Brnabić

Consiliul Executiv al C.N.M.N.R.S., Ion Cizmaş, preşedinte: „În anul lăsat în urmă, Consiliul Executiv al Consiliului Naţional a Minorităţii Naţionale Române din Republica Serbia a avut o serie de şedinţe axate pe soluţionarea anumitor probleme din cadrul minorităţii naţionale române, respectiv din activităţile Consiliului Naţional. Putem spune, cu deplină responsabilitate, că viaţa culturală, publicistică, învăţământul ş.a.m.d., ceea ce ţin direct de activităţile Consiliului Naţional, au fost, în primul rând, finanţate de Consiliul Naţional. A fost un an în care solicitările de sprijin din partea diverselor cămine şi societăţi culturale, ziare, publicaţii… şi rezolvarea problemelor din învăţământ ce ţin direct de atribuţiile Consiliului Naţional au trecut pe ordinea de zi a Executivului şi, bineînţeles, pe ordinea de zi a Consiliului Naţional. Rolul Executivului a fost de a pregăti şedinţele Consiliului Naţional, de a sprijini şi analiza activităţile din cadrul minorităţii naţionale române. Trebuie să amintesc din partea Consiliului acordat aproape tuturor, începând cu bisericile, societăţile culturale, cu asociaţiile culturale şi bineîneţeles tuturor celor care desfăşoară o activitate în interesul strategic al păstrării identităţii naţionale. Toate aceste hotărâri importante au trecut prin Consiliul Executiv şi s-au adus la nivel de Consiliu. Este adevărat că activitatea noastră a fost una productivă. Relaţiile noastre cu autorităţile de stat cu atibuţii au fost la un nivel destul de bun. Având în vedere sprijinul bugetar acordat Consiliului Naţional, am putut face faţă aproape tuturor solicitărilor care au venit din partea celor interesaţi să-şi desfăşoare activitatea la nivel de minoritate naţională. Vă pot da multe exemple concrete: manifestările de amploare ţinute la nivel de minoritate cum sunt Marele Festival de Folclor, Zilele de Teatru, Festivalul Copiilor şi multe, multe alte activităţi cu caracter local, regional, precum şi colaborarea cu diverse ascociaţii din afara statului de reşedinţă, colaborarea cu „Patria Mamă” care în acest moment lasă de dorit. Consiliul Naţional a încercat, pe diverse căi, să aibă un dialog în interesul soluţionării unor probleme de interes bilateral. Executivul şi Consiliului Naţional, având în vedere toate activităţile, a fost la nivelul aşteptărilor noastre. Bineînţeles că vom încerca şi pe parcursul acestui an să promovăm toate acele valori, să sprijinim toate manifestările şi acţiunile la nivel de minoritate naţională, pentru a păstra spiritualitatea şi identitatea noastră naţională”.

Lavinia Tăpălagă, jurist: Implementarea Planului de acţiune pentru exercitarea drepturilor minorităţilor naţionale din cadrul Capitolului 23 a procesului de aderare a Serbiei la Uniunea Europeană a fost în centrul atenţiei domeniului juridic al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române pe întreg parcursul anului 2017. Aceasta presupune modificarea sau adoptarea a peste 20 de legi care, în mod direct sau indirect, se ocupă şi de drepturile şi libertăţile minorităţilor naţionale. În realizarea acestor activităţi Consiliul a dat dovadă de competenţă profesională şi de capacitate constructivă.
Planul de acţiune menţionat cuprinde măsuri din diferite domenii ale vieţii sociale care au o importanţă majoră pentru minorităţile naţionale, obiective clare şi termene de adoptare, precum şi cadru instituţional necesar pentru implementarea lui. Raportul privind implementarea Planului de acţiune se întocmeşte trimestial şi la elaborarea lui un rol important îl au şi consiliile naţionale.

Articolul integral îl puteţi citi în numărul din 20 ianuarie 2018 la pagina 5 În focar