Sâmbătă, 29 aprilie curent, a avut loc şedinţa a 12-a a Adunării Comunale, în cadrul căreia au fost dezbătute şi adoptate decizii de importanţă majoră, evidenţiindu-se propunerea privind rectificarea bugetară. Lucrările şedinţei au fost coordonate de preşedintele Adunării Comunale, Siniša Gavrančić, în prezenţa vicepreşedintelui Aurel Murgu şi a secretarei Biljana Vragović. La dezbateri au luat parte preşedintele Comunei Alibunar, Predrag Belić, precum şi mai mulţi consilieri comunali, iar explicaţii detaliate pe marginea unor teme de pe ordinea de zi au fost expuse de reprezentanţii departamentelor.

În cadrul punctului privind importanţa rectificării Bugetului Comunei Alibunar, explicaţii necesare a prezentat Anita Mitrović, şefa resortului de finanţe. La dezbaterile pe această temă au luat parte preşedintele Comunei Alibunar, precum şi Đurica Gligorijev, membru în Comisia pentru elaborarea raportului financiar. În urma supunerii la vot, Decizia privind rectificarea bugetară a fost acceptată prin voturile majorităţii consilierilor.
Următoarea temă de pe ordinea de zi s-a referit la domeniul competenţelor Sectorului comunal pentru amenajarea spaţiului, iar explicaţii detaliate au fost oferite de Zoran Parović, reprezentantul oficial al acestui departament. Consilierii au acceptat în unanimitate această propunere în urma supunerii ei la vot.
O altă decizie care a fost acceptată cu majoritatea de voturi s-a referit la elaborarea Planului de amenajare a gropilor de gunoi ilegale din unele localităţi din Comuna Alibunar. Conform informaţiilor furnizate de organele competente, lucrările la asanarea acestor gropi de gunori au fost efectuate de muncitorii Întreprinderii Edilitar-Publice „Univerzal” din Alibunar.
În continuare s-au purtat dezbateri pe tema finanţării lucrărilor de amenajare a imobilului care aparţine Comunei Alibunar. În baza deciziei adoptate de Adunarea Comunală, executarea acestor lucrări va fi supravegheată de Inspecţia Comunală.
Ion MĂRGAN

Articolul integral în săptămânalul Libertatea nr. 18 din 6 mai 2017