Ședința

Ședința

Cea mai mare parte a mijlocelor bugetare provin din transferul mijloacelor pe care Provincia Voivodina le transferă instituţiilor al căror fondator este Republica Serbia.

Deputaţii în Adunarea Provinciei Voivodina au adoptat, prin majoritatea voturilor, bilanţul Bugetului Voivodinei pentru anul 2017, împreună cu Raportul privind realizarea Deciziei Adunării Voivodinei privind Bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2017. 
Smilja Jovanović, secretar provincial pentru Finanţe, a expus datele relevante, din care se poate vedea că volumul total proiectat al Bugetului pentru anul 2017 a fost de 68,239 miliarde de dinari. Veniturile şi mijloacele necheltuite transferate din anii trecuţi în anul 2017 au fost de 66,439 miliarde de dinari, ceea ce reprezintă 97,36 la sută din cele planificate – de 68,239 miliarde de dinari. Cea mai mare parte a banilor din Buget provin din transferul mijloacelor pe care Provincia le transferă instituţiilor al căror fondator este Republica Serbia, iar apoi urmează veniturile de la impozite. Cheltuielile bugetare au fost realizate la nivelul de 60,568 miliarde de dinari, ceea ce reprezintă 88,76 la sută din suma planificată, respectiv 91,16 procente din mijloacele realizate – de 66.439 miliarde. La finele anului s-a realizat un excedent bugetar de 3,607 miliarde de dinari.
După dezbaterile care au durat mai multe ore şi la care au participat peste 30 de deputaţi, raportul amintit a fost adoptat prin votul a 72 de deputaţi, pe când 25 de deputaţi au fost împotrivă, ei criticând atât partea care se referă la venituri, cât şi partea refiritoare la cheltuieli, punând îndeosebi accentul pe realizarea nefavorabilă în domeniul irigaţiilor şi a unor alocări capitale.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 23 din 9 iunie 2018