Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia s-a întrunit vineri, 26 ianuarie, în incinta Căminului Cultural ,,Doina” din Uzdin, la prima şedinţă programată în anul 2018.

La şedinţa prezidată de preşedintele Daniel Petrovici au participat 15 membri ai organismului reprezentativ al etniei române din Serbia, inclusiv cei patru coordonatori: Nicu Ciobanu, coordonatorul Departamentului pentru Informare, Anişoara Ţăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învăţământ, Marinel Bugar, coordonatorul Departamentului pentru Cultură, Daniel Ungur, coordonatorul Departamentului pentru Uzul Oficial al Limbii şi Grafiei, precum şi Ion Cizmaş, preşedintele Consiliului Executiv, şi Marcel Drăgan, secretar general al C.N.M.N.R.S.

La întrunire a asistat şi Dan Constantin, consulul României la Vărşeţ. În cadrul şedinţei au fost abordate, printre altele, subiecte ce ţin de buna funcţionare, problemele, acţiunile întreprinse, adoptarea Planului financiar pe anul 2018 al Consiliului Naţional Român, fiind adoptate şi hotărârile privind Programul de activitate şi planurile financiare ale Casei de Presă şi Editură ,,Libertatea” şi ale Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina.

Pe ordinea de zi au fost incluse 6 puncte: “Planul financiar al Consiliului pe anul 2018”; „Lista de inventar pe anul 2017”; „Adoptarea hotărârilor Consiliului Executiv”; „Planul de activitate şi Planul financiar al I.C.R.V.”; “Planul de activitate şi Planul financiar al C.P.E. ,,Libertatea” din Panciova”; şi „Diverse“. Şedinţa a fost prezidată de Daniel Petrovici, preşedintele C.N.M.N.R.S., care a constatat că la sesiunea de la Uzdin au fost prezenţi 15 membri ai Consiliului Naţional şi a pus la vot aprobarea procesului-verbal de la şedinţa anterioară, desfăşurată pe 18 noiembrie 2017.Toate punctele au fost adoptate prin vot unanim de membrii C.N.M.N.R.S. prezenţi la şedinţă, cu execepţia puncului ,,Planul de activitate şi Planul financiar al I.C.R.V.”, care a primit aviz majoritar, cu două abţineri de la vot.