Pe 22 iunie, la Casa Nouă a Institutului din Zrenianin și-au luat startul manifestările organizate cu ocazia  ediția a XXIII – a a Simpozionului Internațional ,,Banat  – istorie și multiculturalitate”. Organizat de Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, în cadrul reuniunii tradiţionale științifice, a avut loc  lansarea cărților ale autorilor și editurilor  din judeţele Alba, Caraş-Severin, Timiş şi Arad (Alba Iulia, Reşiţa, Timişoara şi Arad) și  Rijeka (Croația).

Evenimentul intercultural publicistic a constituit un prilej de evidenţiere şi propagare a cărţilor  apărute recent de sub teascurile tiparului ale autorilor participanți la Simpozionul Internațional ,,Banat  – istorie și multiculturalitate” și a cuvântului scris, care se organizează la Zrenianin.

În cadrul evenimetului – Lansări de carte, au fost prezentate șapte volume: ,,Rijeka – Sudul Europei centrale” (autor Ervin Dubrović, prezentare de Ileana Ursu Nenadić și autorul), ,,Lucrările prezentate la Congresul Internațional al Culturii Române, ediția I, Timișoara 2018” (prezentare de Ioan David), ,,Primul Război Mondial reflectat în presa ecleziastică din Banat” (autor Maria Alexandra Pantea,  prezentare de Dumitru Tomoni), ,,Antologie de texte literare pentru copii”, ediție îngrijită de Felicia Colda și Daniela Florian (prezentare de prof. drd. Theodor Stâncel și coautoarea Felicia Coldea), ,,Corespondențe culturale: scrisorile lui Ion Lăncrăjan aflate în colecția bibliografului I.C.Rogojanu”, ediție îngrijită de Daniela Florian, (prezentare de autor )și ,,Valer Butură, Etnografie din Transilvania, vol I”, prezentată de Felicia Colda.

Dan MATA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 30 iunie 2018