Istoria şi dăinuirea în timp a unei biserici ortodoxe române în această parte a Banatului – şi nu numai – este strâns legată de înfiinţarea localităţii însăşi, respectiv a satului în mijlocul căruia, de regulă, se află. Acesta este şi cazul Bisericii Ortodoxe Române din Uzdin.

Satul Uzdin, veche localitate românească, face parte din cele 40 de comune româneşti din Banatul sârbesc. Descoperirile arheologice dimprejurul Uzdinului au scos la iveală urme încă din preistorie. La sfârşitul anului 1880 s-au descoperit obiecte din perioada Daciei Romane, iar în Catastiful de la Pec din 1600 sunt amintite aşezările Uzdinul Mare şi Uzdinul Mic.

Ioţa BULIC

Articol integral în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 23 din 10 iunie 2017