Capitolul 13
Pe data de 26 iunie, la Luxemburg, au fost deschise capitolele 13 și 33 în cadrul negocierilor asupra aderării Serbiei la Uniunea Europeană.

Capitolele 13 și 33

După cum Oficiul pentru Integrarea Europeană al Guvernului Serbiei a prezentat în publicaţiile sale procesul de integrare, ,,Libertatea“ vă oferă accente relevante asupra subiectelor care vor fi
cuprinse în capitolele tratativelor.

Capitolul 13 – Pescuit

Politica comună a Uniunii Europene în legătură pescuitul cuprinde aspecte care vizează gestionarea resurselor piscicole, folosirea lor, reglementarea pieței cu produse din pește, chestiuni care țin de politica structurală, monitorizare și control, precum și colaborarea internațională în domeniul pescuitului. În ciuda faptului că Republica Serbia nu are mare, negocierile în acest capitol se vor derula ca și în cazul extinderilor anterioare.
Rezultatul armonizării legislației Republicii Serbia la acquisul comunitar în domeniul pescuitului va fi întrunirea cerințelor în ceea ce privește controlul pescuitului ilegal și nereglementat. În acest fel se vor crea condiții de plasare a produselor piscicole pe piața Uniunii Europene, cu păstrarea resurselor acvatice  naționale. 

Capitolul 33 – Prescripții financiare și bugetare 
Mijloacele bugetare ale Uniunii Europene se colectează din trei forme de venituri: proprii tradiționale (venituri din taxele vamale, inclusiv taxele pe produsele agricole și zahăr); mijloace proprii pe baza taxei pe valoarea adăugată și mijloace proprii colectate din încasările de la statele membre pe baza  venitului național brut. 
Acest capitol cuprinde regulile ce se referă la mijloacele financiare necesare finanțării bugetului Uniunii Europene (,,mijloace proprii”). 

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 7 iulie 2018.