învățătorului
Învățătura este frumusețea cea mai aleasă a omului, avere ascunsă și tăinuită; învățătura procură plăceri; ea dă glorie și bucurie; învățătura este învățătorul învățătorilor.
Marinica Țăran din Alibunar:

Marinica Țăran– Sunt cadru didactic la Grădinița din Alibunar, astfel că de fiecare dată, în cadrul competențelor mele, încerc să acord o atenție deosebită preșcolarilor în procesul lor de educare. Pe lângă părinți, învățătorii sunt cei care participă la dezvoltarea emoțională a copiilor. Părinții, însă, nu au mereu posibilitatea să se ocupe de educarea copiilor. În schimb, învățătorii și educatorii sunt acei pe care trebuie să-i intereseze acest lucru. Aceasta este deosebit de important, mai ales când trebuie să fie preocupați de educarea copiilor, să le ofere ajutorul cuvenit și să-i îndrume cum să se comporte în mediul lor, acum când valorile au devenit subapreciate.

Constanța Trifon din Nicolinț:

Constanța Trifon– Rolul învățătorului în educarea copilului este foarte important, începând cu etapa preșcolară. De asemenea, o educație deosebită copilul moștenește de la părinți. Mama este cea care ne învață să facem primii pași, ea fiind ființa cea mai dragă copilului, respectiv o legătură strânsă a copilului cu tot ce este pe Pământ. Doamna educatoare la fel are rol în educarea și formarea emoțională a unui copil, pentru că la școală ea ne-a fost ca o mamă, dar și ca un tată.

Mama ne-a învățat cum să ne comportăm într-o societate și că trebuie să-i respectăm pe toți cei din jurul nostru. Învățătorul este acea persoană care trebuie respectată în măsura în care îi respectăm pe părinții noștri. Ea ne învață cum să devenim ascultători și buni ca în viață să atingem un scop pe care îl dorim. Totuși, cred că există o deosebire în raport cu munca desfășurată de învățătorii noștri de altădată, care s-au dăruit cu trup și suflet activității didactice, însă la fel cred că rolul învățătorului de azi este mult mai mare și necesită o responsabilitate mai mare.

Livia Fara din Omolița:

Livia FaraMă aflu în fața pensiei. În urma unei cariere lungi, pot spune că importanța învățătorului în viața fi ecaruia dintre noi este esențială, deoarece el pune bazele educației școlare. Este un lucru deja bine știut că învățătorul este pentru elev modelul pe care îl imită. Nu există elev care să nu își imite învățătorul în atitudini, gesturi, îmbrăcăminte… De aici deducem și cât de important este ceea ce imită copilul, cât de mult contează personalitatea învățătorului, care are o însemnătate mare în educația fi ecărui copil.

Petar Nicici din Panciova:

Petar NiciciPentru a asigura efi ciența educației în timpul actului didactic, învățătorul, pe lângă vastele cunoștințe pe care le deține, trebuie să aibă și alte calități, precum dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, delicatețea sufl etască, măiestria și tactul pedagogic și pasiunea pentru profesia aleasă.

Minuţa Micleu, ex-Isailov din Vârşeţ:

Minuța MicleuRolul învăţătorului în dezvoltarea copilului este foarte important. El prin munca sa transmite copilului cunoştinţe despre viaţă. Învăţătorul stimulează curiozitatea naturală şi interesul spontan al copiilor pentru descoperire, el este cel care îndrumă şi încurajează activitatea lor. Învăţătorul se poate transpune şi în rolul de înlocuitor al părinţilor. Deci, învăţătorul trebuie privit nu numai ca persoană, ci şi ca instituţie. Deoarece copilul petrece mult timp la şcoală şi deoarece învăţătorii sunt fi guri respectate, ei devin modele pentru copii.

Mira Uşurel din Vârşeţ:

Mira UșurelÎnvăţătorul este persoana care realizează o misiune de importanţă majoră de formare şi dezvoltare a copilului. Având rolul de îndrumător, dezvoltarea copiilor presupune nu numai însuşirea unor cunoştinţe, ci şi învăţarea acestuia să înveţe de-a lungul vieţii, să gândească liber, critic. După părerea mea, învăţătorul deţine locul cel mai important din viaţa copilului, imediat după importanţa părinţilor.

El contribuie la formarea personalităţi copiilor. Învăţătorul ocupă o poziţie cheie în dezvoltarea copilului, oferindu-i disciplină, educaţie,motivaţie. Fiecare învăţător trebuie să ţină cont de dezvoltarea fi ecărui copil, pentru a putea să determine dacă există unele schimbări, atât pe plan pozitiv, cât şi negativ, pentru a putea reacţiona în timp util.

Constantin Grosu din Zrenianin:

Constantin GrosuPentru a avea un impact asupra tinerilor în fi ecare sistem de valori, profesorul ar trebui să fi e construit ca personalitate. Prin comportament onest și prin exemplu personal, puteți întotdeauna să transformați tinerii într-o personalitate reală. Astăzi trebuie să înțelegeți bine să respectați fiecare persoană și să fi ți consecvenți în atitudinile voastre, astfel creând un respect reciproc care garantează succesul profesorului în dezvoltarea elevilor.

Norica Rașa din Torac:

Norica RașaImportanța învățătorului în dezvoltarea copilului este foarte importantă, deoarece el pune bazele educației școlare. Nu există elev care nu vede un model în învățătorul lui. Pentru a asigura eficiența educației în timpul actului didactic, învățătorul, pe lângă cunoștințele pe care le deține, trebuie să posede calități precum dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, tactul pedagogic, pasiunea pentru profesia aleasă.

 

Învățătorul este acela care face să crească două idei acolo unde există doar una.

Elbert Hubbard