Consiliul naţional reprezintă minoritatea naţională în domeniul educaţiei, culturii, informării în limba minorităţii naţionale şi uzului oficial al limbii şi grafiei, participă la procesul decizional sau decide despre problemele din domeniile respective,  înfiinţează instituţii, societăţi economice şi alte organizaţii din domeniile respective.

Traian Căcina, actor amator:

Traian CacinaDacă ar fi să facem o scurtă recapitulare a activităţilor realizate de fosta garnitură a conducerii Consiliului Naţional Român, cred că multe proiecte au fost îndeplinite. După părerea mea, noua componenţă a celui mai înalt for reprezentativ al românilor ar trebui să pună accentul pe acele activităţi care nu au fost finalizate până în prezent.

Este vorba, în primul rând ,de asigurarea posturilor de muncă pentru studenţii români care au absolvit studii universitare în ţara mamă, România. Acestora trebuie neapărat să li se asigure un viitor şi visuri împlinite. Al doilea lucru în care trebuie să se implice viitoarea componenţă a Consiliului Naţional Român se referă la asigurarea unor condiţii pentru o viaţă decentă în satele cu suflare românească, adică să ţină cont de ocrotirea sănătăţii populaţiei vârstnice care trăieşte în condiţii nefavorabile.

La Nicolinţ, satul meu de baştină, medicul de familie face vizite medicale doar o dată pe săptămână, aşa că mă întreb: cum se descurcă oamenii bolnavi care au nevoie de asistenţă medicală? Şi, nu în ultimul rând, să nu fie lăsaţi deoparte tinerii noştri de la sat, cărora trebuie să li se ofere ajutor, şi să nu permitem să părăsescă ţara pentru că nu au posibilitatea să-şi găsească un post de muncă adecvat.

 Miodrag Abraham, economist:

– Aştept de la noua componenţă a Consiliului Naţional Român un viitor strălucit pentru întreaga etnie română de pe aceste meleaguri. Pentru a ne menţine identitatea naţională, este  necesar să avem învăţământ în limba română, să ne păstrăm cultura şi tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, şi să avem parte de manifestările sportive săteşti. Tineretul este viitorul nostru, şi de aceea noul Consiliu Naţional Român trebuie să îşi asume obligaţia de a asigura condiţii optime pentru cei care vor urma să trăiască pe în satul natal.

Trifu Mândrea din Panciova:

trifu mandreaAștept de la noul Consiliu Național să lucreze în interesul românilor, să lupte pentru drepturile noastre garantate de lege și să ne reprezinte cu cinste și onestitate.alexa muncean

Alexa Muncean din Panciova:

Acest Consiliu trebuie să se angajeze pentru apărarea drepturilor noastre în toate domeniile garantate de lege și de Constituția țării. Consiliul Național trebuie să fie un exemplu de urmat al minorității noastre.

Mărioara Ruga din Mărcovăţ:

marioara rugaDe la noua componenţă a Consilului Naţional Român aştept să continue pe drumul început şi să asigure un număr de români mai mare în instituţiile de stat. Prin activităţile sale trebuie să lupte ca minoritatea română să dobândească un loc asigurat în Parlamentul Serbiei din Belgrad. Apoi trebuie să poarte grijă de păstrarea şi promovarea identiţăţii naţionale şi a valorilor culturale şi spirituale româneşti, dar  şi de asigurarea manualelor româneşti pentru elevii români de la Liceul Economic din Alibunar şi de la Liceul General din Vârşeţ.

Violeta Bavanski din Vârşeţ:

violeta bavanskiAşteptările sunt ca şi mai departe Consilul Naţional al Minorităţii Române să lupte pentru protejarea şi promovarea drepturilor românilor, în special în domenile educaţie şi religie. Noua componenţă a Consilului Naţional al Românilor trebuie să nu fie dirijată de autorităţile de stat şi nici de vreun partid politic. Consiliul trebuie să demonstreze că este preocupat de situaţia românilor nu doar în campania electorală, ci zi de zi.

Eugen Călăcean din Zrenianin:

Indiferent de componența noului Consiliu Național, membrilor lui le doresc mult succes în activitățile vitale pentru etnia noastră. Aștept de la noua componență a C.N.M.N.R.S. o mulțime de activități în noul mandat, în special în domeniul culturii, învățământului și păstrării limbii române. Avem multe exemple despre copiii de etnie română care își uită limba maternă sau o vorbesc destul de slab, ceea ce nu este neobișnuit, deoarece asimilarea își spune cuvântul. Prin diverse moduri de educare (literare, cursuri, ateliere lingvistice…), organizate de C.N.M.R.S., se poate ridica nivelul cultural, lingvistic și al conștiințe naționale a tineretului nostru.

Sima Ocolișan din Torac:

Sima OcolișanConsiliul Național Român până acum a apărat interesele etniei române de pe aceste meleaguri, în primul rând educația, a păstrat limba, identităttea şi cultura noastră, şi a avut multe colaborări, proiecte… Sper ca și noua componență să continue în această direcție.

„Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos.”

Charlie Chaplin