Scrieri despre noi, românii de pretutindeni

-Cărţi şi publicaţii româneşti din Serbia. Ediţie prefaţată de acad. Păun Ion Otiman. Pagini de critică culturală de dr. Ionela Mengher. În cuprins: I Academos; II Istorie şi patrimoniu; III Viaţa spirituală; IV Pagini de Etnografie şi Folclor (Literatură) în Limba Română şi V Oameni şi locuri; Redactor: Doina Argeşanu, Referenţi ştiinţifici: acad. Păun Ion Otiman, Nicu Ciobanu, Ioan David şi Ionela Megher; Tehnoredactor: Marius Roşu şi Iolanda Povară; Copertă: Marius Roşu; Colecţia Restituiri (7): acad. Păun Ion Otiman, preşedintele Filialei Timişoara a Academiei Române. Editura Academiei Române, Bucureşti şi Editura ICRV Zrenianin, Bucureşti, 2018, p. 248.

Prezentăm în continuare Prefaţa cărţii  Cine şi cum este românul din Voivodina, Costa Roşu? De ce este membru al Academiei Române? Pentru un cititor mai puţin avizat,  dar şi pentru un cititor cunoscător al domeniului noii cărţi ,,Scrieri despre noi, românii de pretutindeni”, cât şi al autorului ei, Costa Roşu, consider  că sunt nimerite, până la punct, întrebările de titlul din prefaţă.

Cred, dintru început, că pentru a răspunde cât de cât corect şi cuprinzător la aceste întrebări, nu este suficient ca prefaţatorul (care nici nu are măcar o formaţie apropiată de a autorului) să se bazeze numai şi numai pe cunoaşterea şi lectura directă a imensului volum de scrieri  ale lui Costa Roşu făcute în decursul unei jumătăţi de veac, dar şi a cărţii de faţă.

Noua carte a lui Costa Roşu, pe care o prefaţăm, ,,un volum pe cât de complex, pe atât de complet”, vorba binecunoscutei biografe a lui Costa Roşu, dr. Ionela Mengher, oricât aş fi aprofundat-o, nu-mi poate oferi totul despre operă şi autor. Iată de ce am adoptat un mod inedit de a prefaţa cartea ,,Scrieri despre noi, românii de pretutindeni”, ajutându-mă în cunoaşterea şi prezentarea cât mai bună a lui Costa Roşu şi pentru a răspunde în cunoştinţă de cauză, la întrebările: Cine şi cum este românul din Voivodina Costa Roşu? De ce este membru al Academiei Române, m-am folosit de aprecierile mai complexe, mai documentate, mai bune şi, de ce nu, mai elegante făcute de mulţi colegi din Academia Română sau colegi de ,,breaslă” cu Costa[1].

Acad. Păun Ion Otiman

Preşedintele Academiei Române, Filiala Timişoara

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 20 octombrie 2018.