PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE ORAŞ ŞI CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU VÂRSTNICI Primarul oraşului Panciova şi directoarea Institutului Provincial pentru Protecţia Socială au semnat…