Nu e cea mai simplă întrebare în aceste spaţii în care incertitudinea este de mult timp împământenită. Totuşi, uneori ne încumetăm să ne gândim la ziua de mâine, cel puţin din aspectul unor prezenţe nocive în spaţiul public şi al unor idei care nu aduc niciun bine societăţii şi ţării în care trăim.

Acum, la două decenii distanţă de ultimele războaie care s-au abătut în Balcani, parcă respirăm mai uşor şi ne bucurăm de pace după o sută de ani în care multe conflagraţii s-au abătut acestor pământuri şi la mai bine de jumătate de secol de când Europa, prin uniunea ei, a decis că nu mai vrea războaie, că trebuie depuse toate eforturile pentru pace şi cooperare pe vechiul continent. Să sperăm că această idee, care stă la baza Uniunii Europene, va fi şi în continuare în atenţia celor care trăiesc, dar şi a celor care croiesc soarta ţărilor de pe acest continent şi, de ce nu, în întreaga lume.

Războaiele apar acolo unde nu există înţelegere. Secolul XXI, progresul tehnlogic şi nivelul de dezvoltare la care a ajuns civilizaţia mondială nu pot argumenta conflictele armate, care, din păcate, izbucnesc în spaţiile în care puterile mondiale au interese sau le transformă în câmp de luptă pe care îşi măsoară forţele pe un teritoriu „neutru”, pentru a nu aduce nenorocirea aproape de casele lor.

Mircea LELEA

Articolul integral în numărul 18 din 5 mai 2018