Comasarea terenurilor agricole în localităţile Banatski Karlovac, Nicolinţ şi Dobrica

 

Decizia de iniţiere a procedurii de comasare a terenurilor agricole în trei localităţi: Banatski Karlovac, Nicolinţ şi Dobrica, a fost adoptată în cadrul şedinţei din 2 aprilie curent. Explicaţii detaliate asupra importanţei realizării a acestui proiect prioritar, au fost prezentate de Ivica Rosić, şeful Departamentului Comunal pentru Economie:

– Acest proiect de importanţă majoră pentru Comuna Alibunar a fost elaborat în anul 2014, când s-a iniţiat şi o dezbatere publică pe tema comasării loturilor de pământ arabil. După încheierea acestor dezbateri, în care s-au inclus structurile de la toate nivelurile, s-a ajuns la constatarea că procedura de comasare trebuie urgentată, şi în acest sens autoguvernarea locală trebuie să adopte unele documente care vor avea menirea să sprijine iniţierea etapelor de desfăşurare a procesului de comasare.

Prin comasarea terenurilor se înţelege gruparea a două sau a mai multor loturi de pământ aparţinând unor proprietari diferiţi, în scopul asigurării şi exploatării lor agricole mai eficiente.

Comasarea terenurilor comportă un schimb de terenuri între doi sau mai mulţi proprietari. Schimbul de terenuri agricole se face în suprafeţe egale sau prin echivalare, atunci când terenurile diferă în privinţa fertilităţii sau a categoriei de folosinţă.

                                                                                                Ion Mărgan

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 16, din 21 aprilie 2018

 

Comasarea terenurilor comportă un schimb de terenuri între doi sau mai mulţi proprietari. Schimbul de terenuri agricole se face în suprafeţe egale sau prin echivalare, atunci când terenurile diferă în privinţa fertilităţii sau a categoriei de folosinţă.

Dacă pe terenurile ce se schimbă în vederea comasării şi sistematizării unităţilor agricole se găsesc obiective de investiţii, acestea se evaluează la valoarea lor reală, iar beneficiarul prin bunurile evaluate va compensa celeilalte părţi diferenţa în raport cu valoarea bunurilor date în schimb prin comasarea de terenuri. Fiecare teren obţine situaţie juridică clară în raport cu terenul pe care îl înlocuieşte, incluzând respectarea drepturilor reale existente anterior.