La ultima, cea de-a 55-a şedinţă a Consiliului Comunal prezidată de primarul comunei Plandişte Jovan Repac, consilierii, după ce au adoptat procesul-verbal de la şedinţa precedentă, au dat undă verde hotărârii privind propunerea proiectului de parteneriat public-privat referitor la înlocuirea becurilor din sistemul de iluminat public cu becuri economice LED. Decizia a vizat şi iluminatul decorativ exterior, precum şi sistemul din clădirile publice în toate localităţile comunei Plandişte, mai puţin în localitatea omonimă. Aici, lucrările vor fi executate în cadrul proiectului transfrontalier ,,Banatsmart”.
Consilierii au adoptat hotărâri care se referă la remuneraţiile pentru munca prestată în cadrul Consiliului şi la cheltuielile de transport al membrilor consiliului de administraţie şi de supraveghere al Arhivei Istorice din Biserica Albă, din care face parte şi comuna Plandişte. A fost aprobat şi Planul de administrare a monumentului naturii „Vechiul Parc din Veliki Gaj“ în perioada 2018- 2028. Conform acestui plan, cu întreţinerea parcului va fi responsabilă întreprinderea publică ,,Polet” din Plandişte.
Tot la această şedinţă au fost adoptate şi deciziile referitoare la cea de-a 12-ea propunere de modificare a Planului de achiziţii publice comunale pentru anul curent. 

S.C.A. ,,Nicolae Bălcescu” din Sân-Ianăş, premiată în România
Societatea Cultural-Artistică ,,Nicolae Bălcescu” din Sân-Ianăş a primit o Diplomă de merit de la Casa de Cultură a oraşului Deta, cu ocazia recentei vizite în România.
La invitaţia lui Petre Roman, primar al oraşului Deta şi a lui Ovidiu Iencia, directorul Casei de Cultură din Deta, reprezentaţii din partea Societăţii Cultural-Artistice ,,Nicolae Bălcescu”, Maria şi Vasa Tăpălagă, coregrafa şi preşedintele societăţii, au fost prezenţi la şedinţa anuală a Casei de Cultură din Deta. După darea de seamă cu privire la activităţilor susţinute de primărie, pe care Casa de de Cultură Deta le-a organizat în anul curent, primarul Petre Roman a înmânat diplome de merit asociaţiilor culturale, între care este şi S.C.A. ,,Nicolae Bălcescu” din Sân-Ianăş.

Rodica GRUESCU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.52-1 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018