Scena Profesionistă în Limba Română de pe lângă Teatrul Popular ,,Sterija” din Vârșeț deschide concurs pentru text și regie, pentru spectacolul ce va fi realizat în anul 2018. Drept de-a participa au toţi cei interesaţi care depun proiectul, inclusiv bugetul spectacolului.

Propunerile se pot înainta personal, respectiv în formă scrisă prin poștă, la adresa: Svetosavski Trg nr. 6, 26300 Vârșeț, precum şi în format electronic: koordinator.rumunskascena@gmail.com

Concursul va fi deschis în perioada 22 ianuarie – 12 februarie 2018.

Mai multe informații pot fi obținute la telefonul: 0606050625