CONCURS

pentru școlile generale, căminele şi societăţile cultural-artistice care vor participa la cea de-a VII-a ediție a Festivalului de Folclor Românesc al Copiilor din Voivodina, ce se va organiza la Torac în perioada 12-13 mai 2018

Drept de participare la festival au toate școlile generale, căminele şi societăţile cultural-artistice care îndeplinesc următoarele criterii:

Articolul 11. Dreptul de participare la festival au ansamblurile și formaţiile care prezintă creaţii din folclorul românesc.

Articolul 12. Corurile şi grupurile de cântăreţi se pot prezenta cu piese muzicale a căror tematică este axată pe muzica artistică, prelucrări folclorice sau muzică pentru copii, durata fiind limitată la 6 minute.

Articolul 13. Orchestrele se pot prezenta cu o suită orchestrală, cu conţinut artistic sau prelucrare folclorică, iar fanfarele de copii cu un potpuriu a cărui durată nu depăşeşte 6 minute.

Articolul 14. Formaţiile de dansuri (I-IV; V-VIII) se pot prezenta cu o suită de dansuri autentice sau stilizate pe ciclu sau cu un montaj folcloric (I-VIII) de preferinţă cu dansuri autentice şi costumaţie, obiceiuri calendaristice şi necalendaristice din localitatea din care provin. Durata este de 5 minute la suitele de dansuri, iar la montaj 15 minute.

Articolul 15. Soliştii vocali și duetele (vocale), vor fi împărţite în trei categorii:

  • Categoria I –ciclul claselor I- III – se vor prezenta cu o piesă muzicală;

  • Categoria II –ciclul claselor IV -VI – se vor prezenta cu o piesă muzicală;

  • Categoria III ciclul claselor VII-VIII – se vor prezenta cu două piese muzicale din repertoriul copiilor, artistic, prelucrări folclorice şi pur folclorice, cu texte potrivite vârstei copiilor

Soliştii instrumentişti vor fi împărţiţi în trei categorii:

  • Categoria I –ciclul claselor I- III – se vor prezenta cu o piesă muzicală;

  • Categoria II –ciclul claselor IV -VI – se vor prezenta cu o piesă muzicală;

  • Categoria III – ciclul claselor VII-VIII – se vor prezenta cu două piese muzicale

din repertoriul de joc cu caracter contrastant (horă- învârtită, ardeleană-de doi, doină instrumentală– brâu etc)

Nu se recomandă ca repertoriul vocal să fie practicat de instrumentişti.

Articolul 16. Participanţii în concurenţă nu pot depăşi vârsta de 15 ani.

Rugăm școlile generale, căminele și societăţile cultural-artistice să trimită anunţurile de participare până la data de 17 aprilie 2018 la adresa festivalului:

Marele Festival de Folclor al Românilor din Voivodina-Serbia,

26216 Uzdin,strada Tudor Vladimirescu nr.168,

tel.-fax:013-673336,

e-mail:marelefestival@yahoo.com

Anunţul trebuie să conţină următoarele: numele şcolii sau societăţii, telefonul sau emailul, secţiile cu care vor participa la festival, numele pieselor muzicale, numele soliştiilor vocali şi instrumentişti, numele dirijorului sau coregrafului, numărul total de participanţi, precum şi un tabel cu numele şi prenumele tuturor participanţilor din cadrul fiecărei secţii.

Preşedintele Consiliului Executiv,

Dorel Cina