În data de 30 martie a avut loc şedinţa Adunării Cooperativei Agricole ,,Plugarul”, la care fost dezbătut bilanţul pe anul 2017 şi a fost adoptat un nou program de activitate pe anul în curs. Conform informaţiilor primite de la domnul director Teodor Ghertinişan, cu toate că au fost înregistrate multe probleme cauzate mai ales de capriciile timpului, anul trecut a fost încheiat cu succes şi măreţe realizări, astfel că venitul total al acestei unităţi economice a fost mai mare cu 15% decât în 2016.            
                                                     

– În general, ne spune domnul director, s-a gestionat gospodăreşte. Acum avem condiţii de muncă foarte bune şi silozuri proprii, aşa că am achiziţionat de la cooperatori întreaga recoltă. În total am achiziţionat 1.358 vagoane de diferite cereale. Cel mai mult am primit porumb, în total 832 de vagoane. Floarea-soarelui am primit 208 de vagoane, grâu 298 de vagoane, iar orz 20 de vagoane. Pot să spun că am primit cantităţi mai puţine decât în 2016, fiindcă producţia la porumb a fost foarte scăzută.

O altă activitate a acestei cooperative este aprovizionarea ţăranilor cu îngrăşăminte minerale, material semincer şi preparate pentru protecţia plantelor sau combaterea buruienelor în holde şi aprovizionarea ţăranilor cu carburanţi. Conform spuselor domnului Ghertinişan, anul trecut au fost distribuite 77 de vagoane de îngrăşăminte chimice (ceea ce este mai mult decât în 2016), au fost distribuiţi 2200 de saci cu material semincer de porumb, apoi sămânţă pentru 780 jugăre cu floare-soarelui şi au fost asiguraţi 180.000 litri de motorină pentru nevoile ţăranilor.

Geore SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 19 mai 2018