Stabilirea unui parteneriat între şcoli şi antreprenori care a lipsit în acest oraş și crearea condițiilor pentru angajarea tinerilor experți sunt motivele pentru care Asociaţia de Bază a Meşteşugarilor şi a Antreprenorilor din Panciova a încadrat și secţia de dezvoltare a antreprenoriatului în şcolile medii în proiectul trimis Agenţiei Republicane pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
Din dorința de a prezenta publicului rezultatele activităţilor din ultimii doi ani, nu demult asociaţia a susținut o conferinţă de presă la care au luat parte Milenko Andrejević şi Nada Čigoja, membri ai Consiliului Orășenesc şi Dragoljub Radenkvić, locţiitorul directorului Şcolii de Științe Tehnice.
Lazar Tapalić, vicepreşedintele asociaţiei, a menţionat că echipa de antreprenori are colaborare fructuoasă cu şcolile medii:
– Cu aprobarea şcolilor am organizat cursuri pe tema antreprenoriatului la Şcoala de Științe Tehnice, Școala de Electrotehnică şi la Școala de Economie. Am dezbătut ăe varii teme, axate pe lansarae ideilor în antreprenoriat, creativitate și inventivitate, riscuri și concurență. După bacalaureat, concluziile vor înlesni luarea deciziilor pentru cei care vor să intre în antreprenoriat.

Valentin MIC

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 51 din 23 decembrie 2017