Sala Unirii – Alba Iulia (interior) - Adunarea Populară
FIŞE BIOGRAFICE
Sala Unirii – Alba Iulia (interior)  - Adunarea Populară
Sala Unirii – Alba Iulia (interior)
IOAN ANDREESCU

Absolvent al Institutului Teologic; el reuşeşte – în 1905 – la alegereaa ca preot în Voivodinţ. Dinamic, înzestrat cu multă putere de muncă dar şi cu bogate cunoştinţe în domeniul muzicii corale şi instrumentale, preotul I. Andreescu este ales în scurt timp preşedinte al Reuniunii de citire şi cântări.

În anul 1906 doreşte să conducă corul la expoziţia de la Bucureşti, de la Arenele Romane, unde s-a realizat o veritabilă emulaţie corală. După câte se cunoaşte n-a reşit să obţină  permisiunea autorităţilor austro-ungare de a deplasa corul din Voivodinţ în întregime, dar izbuteşte să trimită o mică delegaţie ce a fost ataşată corului din Coştei.

Ioan Andreescu înfiinţează la Voivodinţ o bibliotecă şi iniţiază acţiunea de construire a Casei Naţionale (culturale.). După primul război mondial corul, care-şi încetase datorită oprimării activitatea, îşi reia existenţa concertistică, sub forma unui cor mixt, condus de Ioan Andreescu În 1919 însă peotul Ioan Andreescu a părăsit localitatea Voivodinţ.

La Alba Iulia I. Andreescu a fost prezent în calitate de delegat titular al Cercului electoral Moraviţa.

IOAN BĂLAN

Despre Ioan Bălan ştim doar că era domiciliat în Cubin şi că a fost ales să reprezinte, ca supleant, la Marea Adunare a Românilor de la Alba Iulia Cercul electoral Vârşeţ. De asemenea, presupunem că este unul dintre componenţii Consiliului Militar Român din Vârşeţ constituit în noiembrie 1918, deoarece numele de I. Bălan figurează în apelul lansat de către acest organ intitulat „Către oficieri şi soldaţii români din Banatul sudic”. Conform datelor pe care le posedăm Ioan Bălan a fost la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.

ŞTEFAN BĂLAN

A fost notarul ales al adunării desfăşurate la Cubin în data de 10/23 noiembrie 1918, când  cei peste 500 de participanţi au  ales reprezentanţii  cercului electoral Biserica Albă la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. Între cei aleşi cu acel prilej s-a numărat şi Ştefan Bălan.

Vasile Mircea ZABERCA, „Românii din Banatul iugoslav şi Marea Unire”, Editura „Hestia”, Timişoara, 1995