Deputaţii în Adunarea Voivodinei au decis prin majoritatea voturilor ca Provincia Voivodina să ia împrumut bancar în valoare de 1,6 miliarde de dinari, sumă care va fi folosită pentru cumpărarea echipamentului pentru stabilirea diagnosticului în spitalele din Voivodina, precum şi pentru a se investi în gospodărirea apelor, în primul rând pentru curăţarea Canalului Mare din Bačka şi pentru construirea digurilor în Srem.

Prin adoptarea acestei decizii s-a adoptat şi rectificarea Bugetului Voivodinei, care s-a majorat cu suma creditului şi cu încă 350 milioane de dinari transmise din anul trecut, astfel că noua sumă este de 70 miliarde de dinari. Decizia privind rectificarea Bugetului Voivodinei a fost votată cu 72 de voturi pentru şi 20 de voturi împotrivă.

Igor Mirović, preşedintele Guvernului Provincial, a declarat că deciziile privind împovărarea şi rectificarea sunt excepţional de importante pentru cetăţenii din Voivodina, fiindcă datorită banilor din creditul amintit se asigură investiţii în dezvoltarea în continuare a ocrotirii sănătăţii, în primul rând în domeniul diagnosticii, precum şi în domeniul gospodăririi apelor (protecţia apelor şi irigaţiile).

Dorim să asigurăm 1,6 miliarde de dinari în condiţii când în ultimii zece ani se iau împrumuturi în cele mai favorabile condiţii, a spus Mirović. Din această sumă, un miliard de dinari se va separa pentru cumpărarea rezonanţelor magnetice, canerelor, sălilor de angiografie şi a multor altor aparate, sisteme şi subsisteme legate de cele mai moderne metode diagnostice. Datorită acestor achiziţii şi a acelora de până în prezent, pe care le-am realizat după formarea Guvernului Provincial, în a cărui frunte mă găsesc eu însumi, vom avea unul dintre cele mai moderne sisteme din ţară, dar şi din împrejurime, în cadrul Centrului Clinic al Voivodinei, al Institutului din Sremska Kamenica şi al tuturor spitalelor regionale din Voivodina, aici încadrându-se şi sistemul informaţional de la Centrul Vlinic al Voivodinei, pe care dorim să-l cumpărăm şi care va fi bază sistemului de conexare a tuturor institutelor din cadrul Centrului Clinic al Voivodinei.

Investiţii în gospodărirea apelor

Referindu-se la investiţiile din cadrul gospodăririi apelor, dânsul a spus că după formarea componenţei actuale a Guvernului Provincial au fost elaborate multe proiecte în domeniul protecţiei de inundaţii. Referindu-se la curăţarea Canalului Mare din Bačka, a accentuat că până în anul 2020 întreg canalul va fi curăţat, aşa că va fi asanat pe deplin un punct ecologic negru, mai ales cei şase kilometri de canal de la Vrbas, care sunt cei mai contaminaţi. Dânsul a anunţat că în anul 2020, la finele mandatului său, Guvernul Provincial va invita deputaţii în Adunarea Voivodinei să călătorească cu vaporul de la Bezdan până la Vrbas, pe canalul curăţat, care va fi şi în funcţia irigaţiilor şi a turismului.

Având în vedere că întreaga opoziţie voivodineană a criticat decizia Guvernului Provincial în legătură cu rectificarea Bugetului Voivodinei pentru anul 2018, Milenko Jovanov, şeful Grupului de Deputaţi „Aleksandar Vučić – Serbia învinge” din Parlamentul Provincial, s-a opus unor astfel de discuţii şi opinii, spunând că noua conformare a Bugetului Voivodinei reprezintă, de fapt, o necesitate pentru a se realiza investiţii noi.

Sistemul de sănătate din Voivodina s-a aflat într-o starea foarte nefavorabilă, a spus Jovanov. Avem mari probleme cu echipamentul medical şi suntem foarte departe de condiţiile minime şi de principiile în baza cărora ar trebui să funcţioneze sistemul de ocrotire a sănătăţii în secolul al 21-lea.

Opoziţia a salutat Decizia privind investiţiile în sănătate şi în gospodărirea apelor, însă şi-a exprimat nemulţumirea că aceste mijloace financiare se asigură din credite.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 15 din 14 aprilie 2018