ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A ADUNĂRII EPARHIALE ÎN EPISCOPIA DACIA FELIX

Joi, 7 iunie, la Catedrala Ortodoxă Română din Vârşeţ s-a desfăşurat ședinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Dacia Felix.

 

La început a fost săvârşită sfânta liturghie, iar ședinţa a fost precedată de un Te Deum. Preoţii şi reprezentanţii consiliilor parohiale au pornit pe o cale duhovnicească de implicare în activitatea Episcopiei Dacia Felix în perioada 2018-2022.

Întrunirea a prezidat-o Preasfinţitul Episcop Ortodox Român din Ungaria şi locţiitor al Episcopiei Dacia Felix Siluan, care a rostit cuvântul de deschidere. Preşedintele adunării a citit apelul nominal, iar secretarul a făcut apelul nominal în urma căruia au fost depuse mandatele.

După aceea, preşedintele i-a invitat pe membrii Adunării Eparhiale să se constituie în două secţiuni pentru verificarea mandatelor. A împărţit dosarele cu actele electorale şi mandatele respective. Preşedinţii celor două secţiuni au fost pr. Traian Ghilezan şi prot. Emanuel Tăpălagă, iar raportori au fost prot. Gheorghe Ianeş şi pr. Mircea Muntean. Ședința a fost întreruptă, în vederea desfășurării lucrărilor pe secţiuni, dar a fost reluat după finalizarea discuțiilor.

Secţiunea I, compusă din membri aleşi din circumscripţiile electorale I-V, a examinat mandatele secţiunii a II-a, iar secţiunea a II-a, compusă din membrii aleşi din circumscripţiile electorale VI-X, a examinat mandatele secţiunii I. Raportorii au prezentat actele şi validarea alegerilor. Adunarea Eparhială are 10 clerici şi 20 de mireni. Clerici sunt: prot. Emanuel Tăpălagă, vicar eparhial, prot. Boian Aleksandrovici, vicar de Timoc, prot. Traian Ghilezan, pr. Mircea Munteanu, pr. Cristian Băbuţ, prot. Gabriel Bandu, prot. Manuel Ianeş, prot. Adrian Călin Boba, prot. Moise Ianeş, vicar onorific și prot. Gheorghe Ianeş. Mireni sunt: Marinel Caraman, Daniel Răduţ, Valentin Mic, Petru Dincea Păunel Olar, Iovan Imbroca, Martin Fluture, Lazăr Mioc, Ilie Sarmeş, Draghi Beşina, Ion Cizmaş, Nicolae Miclea, Ion Câmpeanu, Gheorghe Drăgănici, Vasile Lazăr, Bogdan Drajilov, Cornel Stepan, Dorel Sfera, Duşan Prvulovici și Zavişa Jurj.

Clericii și mirenii au fost aleși pe termen de patru ani. Ei pot fi aleşi pentru cel mult două mandate. Preşedintele a declarat că Adunarea Eparhială este legal constituită şi capabilă de a aduce hotărâri valide.

În continuare, au fost aleși secretariilor Adunării Eparhiale (un cleric numit secretar general şi doi mireni): pr. Florenţiu Ianeş, Valentin Mic și Duşan Prvulovici.

S-a stabilit și componenţa comisiei de organizare şi validare, a comisiei bisericești,a celei economică și a comisiei culturală. În comisia de organizare şi validare sunt: prot. Emanuel Tăpălagă, vicar eparhial, prot. Boian Aleksandrovici, vicar de Timoc, pr. Cristian Băbuţ, Daniel Răduţ, Duşan Prvulovici, Zavişa Jurj, Marinel Caraman și Ilie Sarmeş.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteţi în numărul 24 din 16 iunie 2018