Nimeni nu înțelege mai bine nevoile și dorințele unui minoritar ca minoritarul însuși

Datorită colaborării dintre Școala de Înalte Studii de Specialitatea pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț cu profesorii români din Ungaria, am avut prilejul să cunoaștem o doamnă deosebită, pe care la început de an ne-am propus să o prezentăm în ziarul nostru.
Numele ei este Mihaela Bucin. Este conferențiar la Universitatea din Seghedin, Ungaria și șefa Catedrei de Limba și Literatura română a Facultății Pedagogice „Juhász Gyula” a acestei universități.
De la bun început ne-a interesat când și cum s-a stabilit colaborarea cu românii din Serbia și în ce constă aceasta. Interlocutoarea noastră ne-a dat următorul răspuns:
-Am început colaborarea cu profesorii români de la Școala Superioară de Educatori din Vârșeț în 2016. Pe doamna profesoară Eufrozina Greoneanț am cunoscut-o cu mai mulți ani în urmă, datorită preocupărilor noastre comune în domeniul etnologiei. Am avut plăcerea să fiu în comisia de doctorat a Zinei Greoneanț, cu ocazia susținerii tezei la Universitatea de Vest din Timișoara, la solicitarea coordonatoarei lucrării, prof. univ. dr. Otilia Hedeșan. Ulterior, am fost împreună la mai multe conferințe cu teme de istorie, cultură și civilizație românească. La una dintre aceste conferințe, l-am cunoscut pe profesorul și istoricul Mircea Măran. Văzând că avem perspective asemănătoare asupra domeniilor de care ne ocupăm, precum și condiții asemănătoare de desfășurare a activității, am convenit să punem bazele unei colaborări mai strânse.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteţi citi în numărul din 13 ianuarie la pagina 22 Lumea femeii