Laureat este marele rapsod al românilor,  Grigore Leşe

Drumuri de spice

Timp de două zile,  27 şi 28 iulie,  Uzdinul a redevenit capitala literară a  românilor.  Aici a avut  loc,  pentru a 25-a oară, Festivalul Internaţional de Poezie „Drumuri de spice”, organizator fiind, ca şi în anii pecedenţi, Societatea Literar-Artistică „Tibiscus”.

La inaugurarea manifestării,  vineri, 27 iulie,  în orele după-amiezii,  pe faţada Casei de Cultură „Doina” a fost dezvelită şi sfinţită o placă de marmură pe care sunt trecute numele a  10 laureaţi (2009-2018). Pe prima placă sunt trecuţi primi 15 laureaţi (1994-2008).  În prezenţa unui public numeros, placa  a  sfinţit-o   preotul satului Uzdin, Moisă Linţa, cantori fiind Todorică Măran şi Todorică Vinca. Gheoghe Rancu din Şopotul Vechi, cetăţean de onoare al Uzdinului,  a dăruit această placă.

La Şcoala Generală „Sf. Gheorghe” a urmat  o întâlnire  literar – culturală,  la care au fost lansate mai multe cărți noi. Printre ele a fost şi albumul de fotografii al autoarei Ana Boier, care certifică activitatea bogată a Asociaţiei Femeilor Pensionare „Bunicuţele” din Uzdin. Despre această cărticică au vorbit, între alții,  Ana Niculina Ursulescu, Ana Boier, Ioţa Bulic, Gheoghe Rancu…  Drumuri de spice

A urmat poeta aromână din Skopje (Macedonia) Vanghea Sterghiu, care i-a  conferit lui Vasile Barbu Premiul „Constantin Belimaca”,  acordat pentru anul 2018 de către Societatea Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni din Macedonia pentru cea mai frumoasă carte de poezii lirice. Premiul a constat în publicarea în trei versiuni (română, macedoneană şi aromână) a cărţii intitulate  „Ca şi după o icoană”. Traducătorul cărţii este poeta Vanghea Mihani Sterghiu. Volumul   a apărut la editura Societăţii Scriitorilor şi Artiştilor Aromâni din Macedonia (Skopje). Poeta V. Mihani-Sterghiu a prezentat cartea în aromână la manifestarea care a avut loc la școală.

Poeta de limba macedoneană, Draghiţa Pandilovsca din Skopje, şi-a prezentat rcartea de poezie recent apărută  în limba română. Tânăra poetă Luna Steriova a recitat în macedoneană  poemul  „Eminescu”.

Romanul de dragoste al  Mirelei-Ioana Borchin – Dorcescu din Timişoara,  intitulat  „Celesta”, a fost pezentată de către  Eugen Dorcescu. Cartea a apărut la editura timişoreană „Mirton”.

Laureatul festivalului, Grigore Leşe, un artist de geniu,  a încântat publicul cu  un recital de cântece. Domnul Leşe s-a arătat  fascinat de Uzdin,  afirmând  că aici se cultivă dragostea dintre scriitori şi artişti. Cu acest prilej,  S.L.A.  „Tibiscus” l-a ales membru de onoare, conferindu-i  şi un foarte frumos tablou de pictură naivă al lui Adam Mezin.

Titlul de noi membri de onoare ai S.L.A. „Tibiscus” s-a  acordat şi Emiliei Mihăilescu (Drobeta Turnu Severin), lui Titu Dinuţ (Şişeşti),  Daniel Rogobete din Lugoj şi Petrică Bâlteanu din Panciova. Marelui rapsod român Grigore Leşe i s-a mai conferit şi o sculptură, dar al prof. Alexandru Oprici pecum şi o pictură naivă a Ilenei Oalge. Poetul Ştefan Silva din Timişoara i-a închinat un poem de rară frumuseţe.

Din totalul premiilor la „Drumuri de spice”,  la manifestarea de la Şcoala Generală au fost conferite două premii „Pro fidelitas” soţilor Ana şi Teodor Boier.  „Insemne de preţuire” au primit  tânăra poete Luna Şteriova,  Vasile Cristescu şi Ioan Condor din Bucueşti de la  conducerea revistei „Valahia-Dacia Nemuritoare”, Iova Spăriosu din Uzdin, Delia Muntean, critic literar din Baia Mare  şi  Gheorghe Puia – Sfântu din New York (SUA).

A urmat lansarea cărţii „Restituiri literare” a autorului Anton Ilica din Arad,  prezentată de către Florica Ranta Cândea şi Gheorghe Rancu.

La această ediţie jubiliară a „Drumurilor de spice”,  la editura „Tibiscuis” a apărut de sub tipar o carte deosebită intitulată „Drumuri de spice – popasul îngerilor” a autorului Vasile Barbu. Este vorba de o atotcuprinzătoare panoramă a poeziei celor 25 de laureaţi ai acestui mare festival de poezie românească: Petru Cârdu, Ion Miloş, Grigore Vieru, Adam Pusloici, Leonida Lari, Ana Niculina Ursulescu, Vasile Tărâţeanu, Slavco Almăjan, Adrian Păunescu, Cezar Ivănescu, Vasile Morar, Florian Copcea, Aurel Turcuş, Nicolae Dabija, Petre Stoica, Ioan Baba, Milan Nenadici, Mircea Dinescu, Paul Purea, Arcadie Suceveanu, Arcadie Chirşbaum, Vanghea Mihani Sterghiu, Eugen Dorcescu, Ileana Roman şi Grigore Leşe, fără îndoială nume sonore a poeziei şi culturii românilor. La lansare, despre această apariţie editorială,  deosebit de valoroasă,  au vorbit cu alese  cuvinte   laueraţii prezenţi în cartea a cărui angtologator a fost Vasile Barbu: Ioan Baba, Vanghea Mihani Sterghiu, Grigore Leşe, Vasile Morar, Floian Copcea, Ana Niculina Ursulescu,  Eugen Dorcescu şi uzdinenii prof. Theo Rămianţ şi jurnalistul Ioţa Bulic.

Şirul  manifestărilor a continuat la „Casa românească” unde la Galeria „Torna torna fratre” a avut loc o expozţie de portrete a laureaţilor Festivalului de Poezie „Drumuri de spice” realizate de  Daniel Susa şi Ana Maria Oalge.

Vasile BARBU

Articolul integral îl puteți citi în ziarul „Libertatea” din 4 august 2018.