Marţi, 24 ianuarie curent, preşedintele Predrag Belić a convocat şedinţa a 22-a a Consiliului Comunal cu scopul de a se adopta un set de documente din domeniul jurisdicţiei autoguvernării locale. Membrii Executivului au adoptat următoarele documente de importanţă majoră: planul de amenajare al staţiunii de recreaţie de la Fântâna Fetei; propunerea referitoare la activitatea Comandamentului comunal pentru calamităţi naturale; adoptarea Planului de finanţare din bugetul comunal a organizaţiilor nonprofit; Planul de alocare a surselor bugetare menite comunităţilor confesionale; aprobarea publicării concursului privind finanţarea cluburilor sportive în anul 2017.

În cadrul subiectului privind amenajarea a Complexului de vilegiatură de la Fântâna Fetei au fost iniţiate câteva propuneri. În expunerea reprezentanţilor Sectorului pentru amenajarea spaţiului s-a menţionat faptul că pe teritoriul care aparţine Centrului Turistic de la Fântâna Fetei un număr mare de case de odihnă nu au fost incluse în procedura de legalizare a imobilelor. Anume, aceste obiective de locuit sunt construite pe un spaţiu urbanistic care aparţine legal Întreprinderii Silvicole „Vojvodinašume”, ceea ce poate prezenta o problemă în procesul de legalizare. Cu scopul de a fi evitate aceste probleme juridice, s-a propus iniţierea unei expertize din partea persoanelor autorizate în vederea soluţionării pozitive a situaţiei de pe teren. În plus, este necesar să se examineze situaţia actuală a infrastructurii care aparţine Complexului turistic de la Fântâna Fetei, fiind elaborat un plan de revitalizare a spaţiului menit activităţilor distractive şi recreative. Membrii Executivului au fost de acord cu elaborarea unui plan de acţiune care va reglementa conţinutul, modul şi procedura de efectuare a lucrărilor de amenajare din cadrul acestui complex de vilegiatură.
În cadrul următorului punct a fost luat în dezbatere raportul prezentat de reprezentanţii Comandamentului comunal pentru situaţii extraordinare. În baza prescripţiilor legale, în momentul când apar cazuri extreme în situaţii de iarnă, Comandamentul comunal trebuie să acţioneze prompt şi să aplice măsuri de prevenire pentru salvarea sinistraţilor. După cum apreciază organele competente, în aceste cazuri extreme poate fi solicitat ajutorul instituţiilor autorizate, astfel că este recomandată semnarea unui acord de colaborare cu Institutul Internaţional de Securitate din Belgrad. Instrucţiunile privind metodologia pentru elaborarea planului de evacuare a sinistraţilor pot fi date de unele persoane autorizate din cadrul Ministerului de Interne. În conformitate cu dispoziţiile legale, membrii Executivului au adoptat o decizie privind semnarea unui acord de colaborare cu Institutul Internaţional pentru Securitate. În baza acestui document, instituţia autorizată va elabora un plan de fezabilitate referitor la acţionare în caz de proclamare a stării de calamităţii naturale.

Articolul integral în ”Libertatea” nr. 3878, 2017