Locaş de istorie şi spiritualitate

Biserica din Mărcovăț

Despre Biserica Ortodoxă Română din Mărcovăţ ne-a vorbit  prot.vicar  Moise Ianeş, paroh în această localitate.

Prima biserică la Mărcovăţ a fost zidită în anul 1734, fiind numită biserică din lemn. A funcţionat aproape un secol. Biserica Ortodoxă Română din Mărcovăţ a fost clădită între anii 1872 şi 1874 de către meşterul Hoffman din Vârşeţ. În anul 1928,  Episcopul din Carasebeş, Iosif Traian Badescu,  a vizitat Biserica Ortodoxă Română din Marcovăţ În anul 1936, aici a poposit şi Mitropolitul Vasile Lăzărescu, iar în 1991 s-a consemnat vizita  Mitropolitului Nicolae Corneanu din Timişoara.

Biserica a fost reparată de câteva ori în anul 1928.  Reparaţia a fost făcută de maestrul Adam Groş din Gudurica. În anul 1970 a fost introdus  curentul electric. Între anii 1987 şi  1989 biserica a fost îngrădită, iar alte reparaţii au urmat în 1995.

Clopotele Biserici Ortodoxe Române au fost consficate în anul 1917 pentru Primul Război Mondial. Prin anul  1924,  marcovicenii au reuşit să cumpere două clopote noi din Belgrad. Astăzi se păstrează câteva cărţi vechi bisericeşti: „Cazanii Râmnic”, „Penticostar Râmnic”, „Evanghelie”, „Mineiul lumii iunie” şi „Psaltire”.

Corul bisericii din Mărcovăţ se numără printre cele mai vechi formaţii  din Banatul sârbesc.  A fost înfiinţat între  anii 1868 şi 1871 de către învăţătorul Petru Iştfan. Deşi a fost corul bisericii, a funcţionat cu prilejul sărbătorilor.  Corul a fost instruit de Constantin Ljuba  până în anul 1880, după care şi de Ioan Isailu (1880-1912), Nicolae Nicolaevici (1912-1914), din nou de Ioan Isailu (1918-1927), ulterior de  Ion Adam (care a condus corul până în 1930),  Trăian Bojin şi Ion Spăriosu.  În această perioadă de glorie corul a susţinut  câteva programe cu un repertoriu foarte bogat, pentru care a devenit cunoscut în toate satele. Mihai Moise, care  a  terminat un curs de perfecţionare la Lugoj, a devenit  instructor de prim ordin şi a rămas   până în anul 1960. În anul 1940 Mărcovăţul avea 1 102 de români ortodocşi.

Vasilie PETRICĂ

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 7 din 17 februarie 2018