În fiecare an Uniunea Europeană pune la dispoziţie mai multe zeci de milioane de euro pentru finanţarea proiectelor menite pieţei economice din Serbia. Serbia şi alte ţări canditate de aderare la Uniunea Europeană  riscă să obţină mai puţini bani din fondurile de preaderare după anul 2020 dacă nu vor majora capacităţile pentru a folosi banii la modul adecvat.

 

Problemele principale

Când este vorba despre problemele principale ale Serbiei  şi ale altor ţări din regiune, se are în vedere lipsaspeciliștilor, inexistenţa strategiei pentru reţinerea cadrelor specializate în  elaborarea proiectelor, dar și lipsa proiectelor eligibile.

În ultimii 16 ani,  Serbia a primit din fondurile Uniunii Europene peste trei miliarde euro (mijloace nerambusabile) pentru implementarea mai facilă a reformelor și întrunirea criteriilor de aderare la  Uniunea Europeană. Banii sunt investiți în diverse domenii, începând de la dezvoltarea economică şi socială, consolidarea capacităţilor instituţiilor, agricultură, sănătate, învăţământ până la colaborarea transforntalieră şi alte domenii. La concursurile pentru obținerea fondurilor mai pot aplica  sectorul civic și cel privat. S-a dovedit că acestea dispun de mai multe proiecte şi de mai multe  cunoștințe pentru atragerea fondurilor nerambursabile.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 3 martie