S-a pus baza colaborării economice

Đorđe Miličević, vicepreşedinte al Guvernului Provincial, a declarat la Forumul Economic Voivodineano-Maghiar că conexarea oamenilor din diverse ţări, în acest caz din Serbia şi Ungaria, aprofundează colaborarea şi o ridică la un nivel mai înalt prin schimburi de idei şi prin contacte directe.

Đorđe Milićević

Miličević a amintit că în ultimii ani, mai ales din anul 2002, aceste relaţii economice au progresat foarte mult, mai ales relaţiile politice dintre Serbia şi Ungaria, şi că, în baza estimărilor generale, ele sunt cele mai bune din istorie, iar prin aceasta s-a pus baza şi s-au trasat cadre bune pentru dezvoltarea relaţiilor economice.

Aceasta confirmă, a spus dânsul, datele înregistrate. De exemplu, schimbul economic dintre întreprinderile din P.A. Voivodina şi firmele din Ungaria anul trecut a atins nivelul de aproape 500 milioane de dolari şi a fost cu 6,1 la sută mai mare decât în anul 2015. Din suma amintită, 275 milioane de dolari reprezintă exportul firmelor din Voivodina în Ungaria şi el este mai mare cu o pătrime. Aceste date sunt foarte importante şi arată că colaborarea este la un nivel înalt şi că nu trebuie să se oprească aci. Serbia reprezintă un loc bun pentru investiţii şi noi am înfiinţat în Voivodina Agenţia pentru Dezvoltare, care va stimula suplimentar investiţiile. Ea este un nou instrument în atragerea investitorilor autohtoni şi străini şi sper că aceasta va aduce rezultate suplimentare în perioada ce urmează.

George SUBU

Articol integral în săptămânalul ,,Libertatea” nr. 22 din 3 iunie 2017