Organizaţia civică Grupul Multietnic al Femeilor din Seleuş, în frunte cu Eufrozina Marina, a iniţiat un proiect inedit – ,,Mamele noastre de viitor”, care are ca obiectiv principal de a populariza politica prenatală a viitoarelor mame. Acest proiect, susţinut de un număr mare de organizaţii nonprofit din ţară şi străinătate, are drept scop propagarea creşterii natalităţii pe teritoriul Comunei Alibunar, accentul fiind pus pe menţinerea şi formarea deprinderilor de viaţă la adolescenţi.

Grupul ţintă îl reprezintă femeile din mediul rural, precum şi adolescenţii, respectiv persoanele cuprinse între vârstele de 15 şi 45 de ani. Programul de activităţi care se vor realiza pe parcursul demarării acestui proiect, vor include: educarea grupului ţintă în domeniul ocrotirii sănătăţii femeilor de la sat şi a adolescenţilor (50 de beneficiari repartizaţi în două grupe), organizarea seminarelor educative cu menirea de a se confecţiona ustensile pentru întreţinerea igienei personale care protejează sănătatea reproductivă a femeii, iar în cel al treilea rând, întreţinerea unei colaborări strânse cu autoguvernarea locală în vederea aplicării măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei demografice pe teritoriul comunei.

După cum este explicat în partea introductivă a acestui proiect demografic, continuitatea îngrijirii devine posibilă, pe de o parte, atunci când adolescentul are certitudinea că poate reveni de câte ori are nevoie pentru a-şi rezolva o problema (fie o problemă de sănătate, fie dificultăţile din relaţia de cuplu sau cu părinţii). Pe de altă parte, el se poate adresa instituţiilor medicale după o perioadă îndelungată şi în diverse situaţii, îndeosebi atunci când formează un cuplu. Deci, este necesar ca instituţia să dispună de capacitatea de a asigura acest spectru larg de servicii.

De asemenea, implicarea activă a adolescenţilor şi a tinerilor contribuie la dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de propria sănătate şi sănătatea celor apropiaţi. Deoarece informaţiile fragmentare şi inexacte lasă loc interpretărilor şi speculaţiilor, este necesar să se ofere informaţii corecte şi complete, pentru ca adolescenţii / tinerii să poată adopta atitudini adecvate şi să ia decizii adecvate.

                                                                                            Ion Mărgan

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 28, din 14 iulie 2018