Pentru turism – 28 milioane de dinari

Mijloace financiare nerambursabile în valoare de28 milioane de dinari, menite dezvoltării turismului în P.A. Voivodina prin stimularea modernizării potenţialelor turistice şi prin dezvoltarea în continuare a ofertelor turistice provinciale la nivel local, au fost acordate prin intermediul concursului Secretariatului Provincial pentru Economie şi Turism pentru anul curent.

Ivan Djoković, vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru Economie şi Turism, a înmânat contracte reprezentaţilor a 14 autoguvernări locale din Voivodina care au beneficiat de aceste mijloace financiare.

Prin intermediul acestui concurs, Secretariatul a cofinanţat  proiecte turistice strategice, elaborarea planurilor şi a documentaţiei de proiect  de  importanţă deosebită  pentru dezvoltarea în continuare  a ofertelor turistice la nivel local, precum şi pentru pentru elaborarea şi instalarea sistemelor de semnalizare turistice. Pe lângă aceasta, au fost cofinanţate şi lucrările de amenajare a pământului menit construcţiilor, respectiv dezvoltării infrastructurii comunale, precum şi lucrărilor de reconstrucţie, construcţie şi dotare a infrastructurilor turistice şi a obiectivelor de importanţă deosebită pentru funcţionarea şi dezvoltarea turismului.

Mijloacele financiare au fost menite şi pentru amenajarea pământului pentru recreaţie, precum şi pentru dezvoltarea tursimului balnear şi sanitar.

Vicepreşedintele Djoković a spus că, în pofida sumelor modeste pentru acest concurs, totuşi a fost asigurată suma maximă pentru multe domenii care au fost cuprinse.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 3 noiembrie 2018.