Cel mai mult a crescut producţia în industria chimică.

În primele patru luni ale anului 2018, valoarea totală a schimbului comercial cu străinătate a fost mai mare cu 13,1 la sută, a spus Boško Vučurević, preşedintele Camerei Economice din Voivodina.

În baza ultimelor date ale Institutului Republican pentru Statistică, care au fost elaborate de Camera Economică din Voivodina, în primele patru luni ale anului 2018 producţia industrială a înregistrat o creştere de 5,9 la sută la nivelul Republicii Serbia, iar în Voivodina cu peste 5,1 la sută. 

Principala forţă motrice a industriei din Voivodina, în perioada ianuarie-martie a anului curent, este industria de procesare orientată spre export, spune Boško Vučurević, preşedintele Camerei Economice din Voivodina. Creşterea industriei de procesare din Voivodina a fost stimulată prin creşterea accelerată a producţiei în industria chimică, procesarea derivaţilor din petrol, producţia de cauciucuri şi mase plastice, producţia de motoare şi remorcilor, adică de maşini şi echipamente.

Dânsul a adăugat că în primele patru luni ale anului curent la nivelul Voivodinei s-a mjaorat valoarea exportului şi a importului în raport cu valorile realizate în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În primele patru luni ale anului 2018, valoarea totală a schimbului marfar cu străinătatea este mai mare cu 13,1 la sută faţă de realizarea schimbului marfar cu străinătatea din aceeaşi perioadă a anului 2017. Valoarea exportului este de 1,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o majorare de 8,9 la sută. Importul a atins valoarea de 1,4 miliarde de euro, ceea ce reprezintă cu 17 la sută mai mult decât în perioada ianuarie-martie 2017, a spus dânsul.

Inflaţia, măsurată prin creşterea preţurilor de consum ale produselor şi serviciilor, în luna martie 2018 faţă de nivelul preţurilor din aceeaşi perioadă a anului trecut, a înregistrat o creştere de 1,4 la sută.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 20 din 19 mai 2018