Pe data de 11 decembrie, la Conferința Interguvernamentală de la Bruxelles au fost deschise încă două capitole în negocierile dintre Serbia și Uniunea Europeană: Capitolul 6 – Dreptul societăților comerciale și Capitolul 30 – Relațiile comerciale cu străinătatea. Bilanțul după ultima conferință guvernamentală este următorul: 12 capitole deschise, dintre care două sunt închise provizoriu.

Capitolul 6 – Dreptul societăților comerciale

În cadrul Capitolului 6 se discută subiecte în legătură cu înființarea și desfășurarea activității societăților comerciale în statele membre, în condițiile în care sunt reglementate regulile de înființare, înregistrare, desfășurarea activității, unificării și împărțirii transfrontaliere și autohtone a societăților comerciale. Acest capitol cuprinde și aspecte care țin de contabilitate și revizie, ccea ce se referă la regulamentul instituirii unui sistem de verificare a calității muncii revizorilor, a unui sistem eficient de control public, precum și a unui sistem de publicare a raporturilor financiare anuale.
Legislația Uniunii Europene în domeniul dreptului societăților comerciale se referă la obligația societăților comerciale de a publica documente și date, unificarea și împărțirea societăților publice cu responsabilitate limitată; unificarea transfrontalieră a societăților cu responsabilitate limitată; obligația publicării datelor ce se referă la filialele care au înființat societăți într-un stat membru al UE; societățile private cu un membru și cu responsabilitate limitată; ofertele de preluare; exercitarea drepturilor unor acționari în societățile cotate la bursă și după Statutul Companiei europene.
În domeniul rapoartelor financiare, legislația Uniunii Europene stabilește regulile de prezentare a raporoarelor financiare europene, ceea ce include și regulile pentru întreprinderile mici și mijlocii. Regulamente de contabilitate speciale se aplică în domeniul bancar și al asigurărilor. Aplicarea standardelor internaționale în domeniul contabilității este obligatorie pentru unele organisme de importanță publică. Mai mult decât atât, legislația Uniunii Europene stabilește regulile de aprobare, integritate profesională și revizori independenți, numiți în temeiul legii.
Prin faptul că legislația națională se armonizează cu legislația Uniunii Europene în domeniul dreptului societăților comerciale, se creează un climat de afaceri care va oferi posibilitatea subiecților comerciali să asigure competitivitate și un statut egal pe piața Uniunii Europene. În același timp, în acest mod se confirmă securitatea juridică, ceea ce reprezintă o condiție necesară pentru desfășurarea reușită a afacerilor și pentru investiții.

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 51 din 23 decembrie 2017