Urmează deschiderea concursului pentru care se va separa suma de 250.000 de dinari pentru autoangajare, pe când pentru categoriile periclitate va fi separată suma de 300.000 de dinari, a spus Ivan Djoković.

La Centrul Educativ pentru Instruirea şi Activitatea Profesională şi de Muncă din Novi Sad au fost acordate diplome persoanelor care au frecventat cursurile „IT girls”, pe care îl realizează Ministerul Comerţului, Turismului şi Telecomunicaţiilor şi „Vojvodjanski IKT klaster”. Realizarea educaţiei a fost sprijinită de către Secretariatul Provincial pentru Economie şi Turism şi Centrul de Educaţie „Novi Sad”. 
Ivan Djoković, vicepreşedintele Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru Economie şi Turism, a declarat că acest program are dimensiune economică, dar şi socială.
Prin „IKT klaster” persoanelor care au frecventat cursurile de educaţie li s-a asigurat să ajungă pe piaţa muncii şi să se autoangajeze în companiile IT, a spus Djoković. Prin cele 140 de ore calitative s-a asigurat ca 22 de femei să obţină certificate şi să-ţi traseze calitativ bazele pentru activitatea lor de viitor. Pe de altă parte, dimensiunea socială ne atrage în permanenţă atenţia asupra faptului că femeile nu sunt egale în societate ca oameni de afaceri, dar şi la locul de muncă deseori este neglijată. Am transmis mesajul social că în toate îndeletnicirile, în producţie, în activităţile intelectuale, dar mai ales în industria IT, există spaţiu pentru femei, dar nu numai în activităţile executive, ci şi în management.
Dânsul a anunţat deschiderea concursului din domeniul angajării, care subînţelege şi femeile care au parcurs procesul de recalificare, pentru care vor fi separate 250.000 de dinari pentru autoangajare, pe când pentru categoriile periclitate vor fi separate până la 300.000 de dinari.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 22 din 2 iunie 2018