Aniversarea septuagenară a revistei „Lumina” n-a fost să fie precum aniversările de ţinută academică şi festivă care s-au produs cu prilejul marcării semicentenarului din anul 1977 (în comun cu aniversarea Editurii şi a revistei „Tinereţea”); apoi marcarea a 55 de ani, la Panciova, Fântâna Fetei, Petrovăsâla, Alibunar, cu Atelier Artistic Aleternativ şi colocviul internaţional „Mărturisiri, evocări, amintiri” în 2002 când şi-a luat avânt şi ideea cu „Sala cu portrete”; a Zilelor Revistei ,,Lumina” la 60 de ani, cu simpozionul internaţional şi întâlnirile de suflet memorabile organizate la Novi Sad, Panciova, Satu-Nou (2007) sau, cum au fost Zilele… organizate la Fântâna Fetei, Alibunar, Vârşeţ, Coştei şi Panciova cu participare internaţională la 65 de ani de la fondarea revistei în anul 2012. Toate acestea, precum plăcile evocative de bronz „Mihai Eminescu” şi ,,Vasile/Vasko Popa” şi câte altele și-au găsit apoi locul în numerele speciale ale revistei, cu ecou deosebit şi benefic în lume şi în Europa.

Trebuie menţionat că instanţele provinciale şi republicane nu s-au străduit să recunoască „drepturile noastre europene” cu care se laudă din răsputeri şi că în privinţa marcării jubileului de 70 de ani de apariţie a revistei noastre au dat greş. Proiectul nostru aniversar este mai sărac cu un simpozion internaţional „Sud-estul Europei şi cultura fără frontiere” pe care ni l-am propus, cu două Ateliere Artistice Alternative care ar fi avut loc la Vârşeţ şi Alibunar, cu câteva întâlniri literare la care ar fi  participat scriitori din ţară şi străinătate, cu expoziţiile artistice şi cele de carte cu donaţie pe care ni le-am propus. Totuşi, ceva s-a realizat! În pofida atitudinilor vitrege şi superficialitatea birocraţiei culturale faţă de proiectul tangenţial menţionat, ne-am ales cu impresia unei aniversări decente care s-a soldat cu trei cărţi publicate în contextul aniversării revistei „Lumina” şi a Editurii „Libertatea” şi cu patru numere triple ale revistei. Pentru corectitudine, trebuie menţionat că cele patru volume ale revistei din anul 2017, dar şi cărţile, au fost  publicate, totuşi, cu sprijinul Ministerului pentru Cultură şi Informare al Republicii Serbia şi al Secretariatului Provincial pentru Cultură, Informare Publică şi Relaţii cu Comunităţile Confesionale din Voivodina.

În proiectul nostru aniversar a figurat şi noua placă evocativă „Lumina 1947-207” care, spre fericirea noastră, a fost realizătă graţie sprijinului acordat de către doamna Maria Grapini, europarlamentar al României, gest faţă de care ne exprimăm gratitudinile şi nu putem rămâne indiferenţi.

În anul marcării a 70 de ani de la fondare, revista noastră de literatură, artă şi cultură transfrontalieră „Lumina” a apărut, aşadar, în patru volume trimestriale, fiecare de 128 de pagini,  totalizând 512 pagini sau 32 de coli de tipar (câte opt fiecare). Menţionăm contribuţia a 88 de semnatari şi personalităţi literar-artistice din nouă ţări: Serbia, România, Germania, Franţa, Muntenegru, S.U.A., Ungaria, Marea Britanie şi Republica Moldova. Dintre scriitorii autohtoni care au semnat diverse contribuţii, pe lângă subsemnatul, zeloşi au fost: Mariana Stratulat, conf. univ. dr. Virginia Popović, prof. dr. Brânduşa Juică, prof. dr. Eugen Cinci, Vasile Barbu, Eugenia Bălteanu, Lazăr P. Mălaimare, Mărioara Sfera, prof. dr. Mihaela Lazović, Teodor Groza Delacodru, Eufrozina Greoneanţ, Marina Ancaiţan. La împlinirea a 65 de ani de viaţă au fost omagiaţi  Ionel Stoiţ, Mărioara Stojanović şi Aurora Rotariu Planianin.

Benefice sunt şi contribuţiile membrilor Consiliului editorial…

Ioan BABA

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 52-01 din 30 decembrie 2017 – 06 ianuarie 2018