Departamentul de Limba şi Literatura Română din cadrul Facultății de Filosofie din Novi Sad a prezentat rezultatele proiectului „Limba și literatura românilor și maghiarilor din Voivodina astăzi” la o masă rotundă cu același nume în ziua de 21 decembrie 2017.

La întâlnire au participat mai mulți profesori universitari de la Departamentul de Limba și Literatura Română și de la Departamentul de Limba și Literatura Maghiară.

În fața studenților și în fața unui public restrâns, despre relațiile româno-maghiare au vorbit prof. dr. Marina Puia Bădescu, prof. dr. Ferenc Nemeth, prof. dr. Eva Toldi, scriitorul Slavco Almăjan și conf. univ. dr. Virginia Popović. Lucrările prezentate vor fi publicate într-un volum electronic la Editura Facultății care se va întitula „Studii multidisciplinare româno-maghiare”. Acest volum va  cuprinde cele mai recente cercetări lingvistice, culturale și istorice privind relațiile româno-maghiare ale cercetătorilor din România, Ungaria și Serbia.

Ideea dialogului intercultural și a studiilor multidisciplinare trebuie să aibă ca punct de plecare recunoaşterea diferenţei şi a multiplelor perspective şi dimensiuni ale lumii în care trăim, respectiv să reunească o serie de discipline independente, contribuind la realizarea demersului nostru ştiinţific. Aceste diferenţe, de opinie, de puncte de vedere şi chiar valori nu există doar în cadrul unei culturi, cu atât mai mult ele sunt vizibile în disputele dintre diferite culturi, chiar și discipline. Barierele comunicaţionale apar atunci când indivizii înţeleg greşit sensul intenţionat într-un mesaj transmis de cineva provenind dintr-o altă cultură. Pentru fenomenul interculturalităţii am luat de exemplu provincia Voivodina, care prin evoluţia convergentă a culturilor ce se regăsesc aici, prin codul de valori culturale comun care a stat la baza dezvoltării patrimoniului cultural din acest spațiu, este considerată spaţiu ideal pentru desfăşurarea unui proiect despre interferențe culturale și lingvistice, mai ales că aici se cultivă fenomenul de interculturalitate la toate nivelurile şi se găseşte cea mai mare concentraţie de limbi şi culturi din Peninsula Balcanică. Deoarece în cercetările noastre a apărut necesitatea de a include mai multe discipline, așa cum am apelat la interferențe între culturi, am ajuns de acord că ne-ar fi de folos o carte de studii multidisciplinare privind recepția culturilor regionale în context european.

Virginia POPOVICI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 2 din 13 ianuarie 2018