DOUĂ EVENIMENTE ÎN ORGANIZAREA ACADEMIEI ROMÂNE – FILIALA TIMIŞOARA ŞI A INSTITUTULUI DE CULTURĂ AL ROMÂNILOR DIN VOIVODINA

prof. univ. Gheorghe Popovici in Reşiţa a înmânat plachete celor doi sărbătoriţi

 

În ziua cincea a lui Brumărel, în cadrul ciclului ,,Omagieri”, la Casa Institutului a avut loc o sesiune omagială, prilejuită de sărbătorirea evenimentelor ,,Ioan Păun Otiman la 75 de ani” și ,,Costa Roșu la 70 de ani”. Evenimentul de omagiere a personalităților academicienilor Costa Roșu și Ioan Păun Otiman, aniversați la frumoasele vârste de 70 și 75 de ani , organizat de Biroul din Zrenianin al Academiei Române – Filiala Timișoara, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Societatea (Fundația) Română de Etnografie și Folclor, s-a bucurat de prezența și participarea unor personalități distinse din lumea academică, istorici și oameni de cultură din țară și România.

În aceeaşi zi a avut loc şi prima ediţie a Simpozionul Internaţional ,,Doi făuritori ai culturii române: Titu Maiorescu și Mihai Eminescu”, precum şi vernisajul expoziției de pictură ,,Viața satelor noastre” a pictorului academic zrenianinean, Viorel Flora și o expoziție de cărți ale academicienilor Costa Roșu și Ioan Păun Otiman.

Simpozionul Internaţional ,,Doi făuritori ai culturii române: Titu Maiorescu și Mihai Eminescu

În 5 octombrie, la Casa Institutului din Zrenianin a avut loc prima ediție a Simpozionul Ştiinţific Internaţional ,,Doi făuritori ai culturii române: Titu Maiorescu și Mihai Eminescu”, organizat de către Academia Română – Filiala Timișoara, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina și Societatea (Fundaţia) de Etnografie şi Folclor din Voivodina. Prima ediție a acestui eveniment cultural, literar şi ştiinţific, deopotrivă, a reunit personalităţi din mediul ştiinfiic, spiritual, cultural, academic şi lingvistic de la noi şi din România, profesori universitari, feţe bisericeşti şi doi academicieni. Deschiderea festivă a simpozionului a avut loc în sala de festivităţi a Casei Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina. Moderatorul întrunirii științifice a fost Camelia Bugar, coordonatoar al sectorului editorial I.C.R.V. Discursul inaugural, în numele organizatorilor, a fost rostit de către Costa Roşu, director onorific al I.C.R.V. El a salutat asistenţa și a mulțumit tututuror oaspeţilor şi participanţilor din Serbia și România pentru prezenţă și participare. Costa Roșu a mai menţionat că la această manifestare ştiinţifică internaţională academicieni, doctori în ştiinţă, profesori universitari, istorici şi participanţi îl vor sărbători pe marele poet național, dramaturg, translator și îndeosebi în calitate de gazetar, Mihai Eminescu și pe marele om al începuturilor, Titu Maiorescu. Au urmat mai multe cuvântări festive, rostite de academicianul Ioan Păun Otiman și prof univ. dr. Crișu Dascălu, director onorific al Institului de Studii Banatice ,,Titu Maiorescu” al Academiei Române – Filiala Timișoara.

Cea de-a doua parte a constat în susținerea în plen a cinci referate, după cum urmează: ,,Mihai Eminescu și folclorul sârbesc” (acad. Costa Roșu), ,,Retorica negării în critica noastră literară” (prof. univ. dr. Doina Dascălu), ,,Eminescu în paginile ziarului Libertatea” (Teodora Smolean, redactor responsabil al săptâmânalului “Libertatea”), ,,Titu Maiorescu și lumea germană” (prof. univ. dr. Bogdan Mihai Dascălu) și ,,Titu Maiorescu, breviar de filozofie” (dr. Florin Corneliu Popovici).

Evenimentul l-a încheiat corul mixt al A.A.C.R. ,,Vichentie Petrovici Bocăluț”, care a încântat auditoriul intepretând cântecele ,,Lino, Leano” și ,,Iaca-șa”, sub bagheta dirijorală, a prof. Todor Ursu

—————————————————————————————————-

Tot la Casa Institului, seria de evenimente organizate în cadrul Simpozionul Internațional ,,Doi făuritori ai culturii române: Titu Maiorescu și Mihai Eminescu”, a început cu vernisajul expoziției de pictură ,,Viața satelor noastre” a pictorului academic zrenianinean, Viorel Flora. Momentele aniversare au fost încununate și de o mică expoziție de cărți ale academicienilor Costa Roșu și Ioan Păun Otiman, deschisă la Biroul Zrenianin al Academiei Române – Filiala Timișoara.

—————————————————————————————————-

Academicienii Costa Roșu și Ioan Păun Otiman, omagiați la Zrenianin

Cuvântul de deschidere a aparținut lui Todor Ursu, directorul I.C.R.V. El a salutat prezența distinșilor oaspeți prezenți la evenimentul solemn dedicat cerectătorului, scriitorului, academicianului și directorului de onoare al Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Costa Roșu. Todor Ursu a mulțumit sărbătoritului pentru posibilitatea de a fi martori ai nașterii unor proiecte semnificative pentru istoria și cultura românilor de pretutindeni. ,,La ceas aniversar, noi, cei care am descoperit alături de domnul director de onoare farmecul cercetării și promovării valorilor spirituale, îi dorim domnului Costa Roșu o viață lungă și multe proiecte de cercetare, care vor confirma statutul de membru al Academiei Române, pe care îl poartă cu onoare”, a menționat Doru Ursu.

Evenimentul omagial şi-a continuat lucrările având-o în calitate de moderator pe Alina Iorga-Knežević, coordonator al Departamentului pentru păstrarea patrimoniului cultural al I. C.R.V. Au urmat mai multe cuvântări festive, rostite de reprezentanţii unor instituţii științifice, prezenţi în număr mare. A luat cuvântul și acad. Costa Roșu, care a vorbit despre omagiatul Ioan Păun Otiman: ,,Personalitate marcantă la acest început de secol, cu o capacitate de muncă atât de deosebită și cu echilibru sufletesc de dorit, profesorul Otiman reprezintă o referință în școala universitară agronomică românească. Din punct de vedere moral, este un om, un coleg de o rară frumusețe a caracterului, trăind și muncind în cultul muncii și al dreptății, iar Acela care are calitățile morale de voință, de preseverență, de profunzime și seriozitate în a crea, așa cum are profesorul și rectorul Păun Otiman, merită dreptul sacru la fărâma sa de eternitate”, a menționat Costa Roșu.

Dan MATA

Articolul integral îl puteţi citi în săptămânalul ,,Libertatea”, nr. 41 din 14 octombrie 2017