Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt praznuiţi pe 8 noiembrie, împreună cu soborul tuturor puterilor cereşti. Este o zi pe care Biserica o dedică îngerilor. Sfinţii Îngeri sunt pomeniţi şi săptămânal, în fiecare zi de luni, dar şi la fiecare Sfânta Liturghie.

A fost aleasă ziua a opta din luna a noua cum era la început, pentru că cifra 8 este simbolul vieţii veşnice – iar ei aparţin veşniciei. Pe de altă parte, ne aminteşte de cele nouă cete îngereşti, aşezate în câte trei grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi, Scaune; Domnii, Puteri, Stăpânii; Începătorii, Arhangheli, Îngeri. 

Sfânta Scriptură nu vorbeşte clar despre momentul apariţiei lumii îngereşti din două motive: evreii, înclinaţi spre idolatrie, ar fi căzut uşor în rătăcirea idolatră a popoarelor vecine, iar în Cartea Făcerii se urmăreşte numai înfăţişarea începutului lumii văzute.

Sfinţii Arhangheli sunt în număr de şapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Salatiil, Uriil, Gudiil şi Varahil, însă cei mai cunoscuţi sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Numele Sfântului Arhanghel Mihail, Mi-cha-El în limba ebraică, înseamnă cine este ca Dumnezeu?, iar numele Sfântului Arhanghel Gavriil, Gabriel în limba ebraică, înseamnă Dumnezeu este puterea mea.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care a pus capăt căderii îngerilor rai; i-a vestit lui Lot pierirea Sodomei şi Gomorei; i s-a arătat lui Iacov când fugea de mania fratelui său Isav şi a vrăjitorului Valaam, care dorea să blesteme poporul Israel; a adus moartea asupra celor întâi-născuţi ai Egiptului, păzind în acelaşi timp viaţa celor întâi-născuţi ai Evreilor; l-a întărit pe Iosua, fiul lui Navi, înainte de începerea cuceririi Canaanului; iar conform Scripturii, toţi morţii vor ieşi din morminte la glasul trambiţei Sfântului Arhanghel Mihail.

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care vesteşte Naşterea Domnului, pe cea a Sfântului Ioan Botezătorul şi a Maicii Domnului. El i-a tâlcuit prorocului Daniel viziunile. El a hrănit-o pe Fecioara Maria în Sfânta Sfintelor şi tot el este cel care a prăvălit piatra de la uşa mormântului Domnului şi a şezut deasupra ei.

Chipurile celor doi Arhangheli sunt pictate pe uşile altarelor bisericeşti – Sfântul Mihail este pictat pe uşa din nord, iar Sfântul Gavriil pe cea din sud.

Adrian COCOŞILĂ

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 44 din 4 noiembrie 2017