DEX: PANGLICÁR, panglicari, s. m. (Fam.) Artist (de circ) care face scamatorii cu panglici. ♦ Epitet dat unui șarlatan, unui escroc, precum și unei persoane care vorbește mult și nu la obiect. – Panglică + suf. -ar.
*
Nu o să ascund că opiniile exprimate la această rubrică sunt mai mult decât un pamflet: o reacţie şi o provocare anume făcute publice în speranţa că lucrurile se vor îndrepta în minoritatea românească din Serbia şi că seculara aşa-zisă chestiune timoceană va fi soluţionată. Gândurile noastre s-au transmis în cuvinte, uneori grele la adresa guvernanţilor din România care, şi acum, privesc indiferenţi la corabia în derivă a românismului din acest spaţiu balcanic. Alteori tirul criticilor noastre s-a îndreptat spre câţiva lideri (să fie clar: nu lideri de grup, ci lideri ai propriilor lor asociaţii culturale!), care în loc să se solidarizeze cu membrii minorităţii şi împreună să construiască programe pentru protejarea şi renaşterea identităţii naţionale, sunt preocupaţi să obţină tot mai mulţi bani de la diferite instituţii din România pe care îi flituiesc în scopuri personale. Vom pleda tot timpul: mai ales în Serbia de Nord-Est românismul este în pericol de a fi înlocuit cu un alt curent ideologic numit vlahism. 
Nu suntem de accord cu cei care susţin că românism=vlahism. Din mai multe motive. Dacă anumiţi indivizi fabrică ipoteze şi încearcă să ne convingă că nu trebuie să ne temem, că atât românismul, cât şi vlahismul au la bază fundamentala limbă română, trebuie să le spunem: netoţilor, aţi luat-o razna şi habar nu aveţi despre fenomenul românesc din provincial Timoc, Morava, sudul Dunării şi Voivodina!

Prof.dr. Florian COPCEA

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 51 din 23 decembrie 2017