Firuța Blaj Satu Nou
Predarea și învățarea sunt importante, dar mai mult decât atât, misiunea unui profesor de limba română este să le transmită elevilor dragostea pentru limba maternă, spune prof. Firuța Blaj din Satu Nou.

Firuța Blaj Satu Nou

Ca și dascălii la oricare alt obiect, profesorul de limba și literatura română are sarcina să îi învețe pe copii cum să devină oameni buni. Acest lucru îl afirmă Firuța Blaj, profesoară de limba și literatura română. La Ovcea, satul ei natal, a terminat primele patru clase în limba română. Ciclul V-VIII și Liceul la Belgrad le-a făcut în limba sârbă. Tocmai faptul că a terminat puține clase în limba română a determinat-o să facă studii de limbă și literatură maternă la Facultatea de Filologie din Belgrad. Catedra de Romanistică. Și-a dat licența în anul 1991, după care a lucrat foarte puțin la Sân-Mihai și la Satu-Nou, suplinind postul. După 12 ani, s-a angajat la Școala Generală ,,Întâi Mai” din Petrovasâla, unde lucrează și astăzi.

Orele de limba și literatura română la doamna profesoară Firuța Blaj sunt mai mult decât o pură predare a conținutului. Începând din septembrie, se pregătesc pentru Olimpiada care are loc în primăvara anului următor, pentru că un asemenea concurs, unde elevii își etalează cunoștințele de limbă maternă, necesită pregătire temeinică, ce nu poate fi efectuată în timp scurt. ,,Materia parcursă de la începutul anului doar o repetăm în preajma Olimpiadei. Nu știu ce parte din gramatică va fi la întreceri și nici nu aș dori să știu, pentru că astfel întrecerile și-ar pierde rostul. Gramatica limbii română, cu toate compartimentele ei – fonetică, morfologie, sintaxă, ortografie, ortoepie, nu e deloc ușoară, iar testele cuprind aproape tot. Mă străduiesc să lucrăm sistematic. Acest lucru este important ca să avem rezultate bune la întreceri. E materie multă pentru elevii școlii elementare. Cred că cei care participă la întreceri se pregătesc ca pentru facultate”.

De 16 ani, cât lucrează, elevii ei au participat în fiecare an la Olimpiada de Limba și Literatura Română. În acest sens, amintește că faptul că la republicane, în unul din anii trecuți, doi elevi ai dumisale s-au plasat pe primul loc: Gabriel Pența, care la acea vreme a fost clasa a VIII-a și Nelu Pența, în clasa a VII-a la vremea respectivă. În anul 2015, Gabriela Manciu a ocupat primul loc la republicane.

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ,,Libertatea” din 14 iulie 2018.