Emanciparea şi instruirea elevilor, cea mai mare încercare 

Pentru prof. Marinela Gătăianţ (născută pe data de 5 aprilie 1982, la Belgrad) profesia pe care o îndeplinește cu multă dragoste și dăruire de sine este cea mai însemnată ocupație,  emanciparea și instruirea elevi fiind, pentru dumneaei, cea mai mare încercare.

Este de origine din familia Gătăianţ din Sân – Mihai. Îi are alături  pe mama Maria, tata Panta, pe sora Emanuela şi nepoţii care o sprijină  la toate.

A absolvit şcoala din localitate și, ulterior, Liceul Economic din Alibunar cu  diploma „Vuk Karadžić”. A terminat studiile universitare cu media 10, iar  lucrarea de licență a susținut-o la Catedra de Limba şi Literatura Română a Facultăţii de Filozofie din Novi Sad. Dintotdeauna a avut  înclinaţie către limbă şi arta scrisului, așa că a publicat versuri în revistele  „Bucuria copiilor” , „Tinereţea” , „Lumina”, „Şcolarul” și „Oculus”. În timpul anilor de şcoală a activat la diferite secţii: muzică, folclor și limbi.

A fost studentă silitoare și membră  a secţiei de limba franceză. În calitate de membră a  redacției revistei pentru studenţi „Pot – Pourri”, care a  apărut la Facultatea de Filozofie, a scris articole în limba română şi franceză. În studenție, a fost coordonatoarea  revistei „Tinereţea”  a studenţilor de la Catedra de Limba Română. A făcut numeroase traduceri, lucrări şi cercetări alături de profesori. Tot în timpul anilor de facultate, a participat la colocvii ştiinţifice pe tema limbii, istoriei şi artei poporului român, organizate sub auspiciile Universităţii din Bucureşti. A primit diplome, menţiuni şi certificate de la Studii Academice de Specialitate din Novi Sad şi de la Şcoala Novosădeană de Jurnalişti.

„Dragostea faţă de părinţi, casă și localnici m-a determinat să mă întorc la sat, chiar dacă m-am înscris la studiile de magistrat. Am simţit că trebuie să-mi continui activitatea, deşi am avut propuneri de angajare la instituții de mare însemnătate, la facultate, Matica Srpska, Radio şi Televiziune. Totuşi,  destinul a  făcut ca activitatea de profesor să o încep la şcoală, deoarece mereu am captat atenţia ascultătorilor prin prelegeri,  atât ca elevă,  cât şi ca studentă,  atunci când eram pusă de profesori, lingvişti însemnaţi de la facultate,  să ţin cursuri studenţilor din grupă. Probabil că acest lucru m-a determinat să continui cu prelegerile”, mărturisește Marinela și adaugă:

„Profesorul simte cea mai mare satisfacție atunci când elevii săi obţin premii la  concursuri. Anul acesta am împlinit zece ani de profesorat. De-a lungul carierei de profesor, am încercat să descopăr în fiecare elev talentul ascuns, abilităţile lui, înclinațiile către  creaţia literară, limbă, recital, teatru sau folclor. Astfel,  la şcoală am înființat secţia de limba şi literatura română,  care cuprinde ateliere de creație, secţii, cercetări, lucrări, teatru, folclor, panouri, traduceri, prelegeri moderne la calculator, pregătiri pentru competiţii și examene, serbări şcolare în  limbi străine, festivaluri de obiceiuri, tradiţii şi port.  Încerc să  fac  materia cât mai interesantă,  prin lecţii, jocuri, filme, subiecte, proiecte, prin arta scrisului şi cititului. Astfel, am redobândit încrederea elevilor, a colegilor și a  familiilor din localităţile unde am lucrat, pentru ca ei să își păstreze limba, obiceiurile și patrimoniul cultural.

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea”, nr. 25 din 23 iunie 2018