SUPLIMENT PLURILINGV ÎN SĂPTĂMÂNALUL ,,PANČEVAC”

Suplimentul în limba română al săptămânalului ,,Pančevac” este încă un proiect al publicisticii în limba română și apare cu regulatitate din urmă cu doi ani. Despre această realizare interesantă ne-a vorbit Eugenia Bălteanu, redactor responsabil, care îl succedează pe primul redactor al acestei publicații prof. Cristian Bălteanu.

Potrivit spuselor Eugeniei Bălteanu, suplimentul în limba română apare o dată pe lună, adică la fiecare al treilea număr, ca și suplimentele în maghiară, slovacă și macedoneană. Având în vedere că cele patru limbi sunt în uz oficial în unitățile autoguvernării locale din Panciova, în temeiul strategiilor adoptate în anii trecuți autoritățile orășenești sunt obligate să susțină informarea în limbile minorităților naționale. Suplimentul în limba română apare în baza proiectelor susținute de Municipiului Panciova la oncursurile din domeniul informării.
– Suplimentul cuprinde patru pagini în limba maternă, iar conținutul este tradus și în limba sârbă. Este un lucru bine conceput, pentru că cititorii sârbi se pot informa asupra activităților desfășurate de comunitățile cu care aceștia conviețuiesc.


Eugenia spune că este un proiect agreat de cititorii săptămânalului ,,Pančevac”, care se poate procura la chioșcurile din Banatul de Sud. După cum spune interlocutoarea noastră, cititorii de alte etnii afirmă că în supliment pot găsi informații despre viața și activitatea românilor pe care nu le-au știut și că astfel își îmbogățesc cunoștințele de cultură generală.
– Nu există manifestare mai importantă în minoritatea noastră despre care nu am scris în supliment, de la Marele Festival și ,,Tinerețea cântă” la Zilele de Teatru și evenimentele sportive până la activitățile Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”. Articolul desper jubileul de 70 de ani ai Editurii ,,Libertatea”, scris de mine, a avut un mare ecou, menționează Eugenia. Interlocutoarea noastră adaugă faptul că tematica ultimului număr, apărut în preajma sărbătorilor de iarnă, a fost Crăciunul. Ediția respectivă a cuprins texte despre obiceiurile noaster și manifestările specifice marii sărbători, organizate în satele noastre.

Valentin MIC
Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul ”Libertatea”, nr. 4 din 27 ianuarie 2018