Se estimează că 120.000 de hectare de pământ în proprietatea cooperativelor au fost privatizate ilegal, spune Branislav Gulan, membru al Comitetului pentru Sat  al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Artă.

La finele anului 2015, Serbia, după aproape două decenii de aşteptare,  a obţinut o nouă Lege privind cooperativele, însă nici acest document nu a adus mari schimbări când este vorba despre cooperativism, spune Branislav Gulan, membru al Comitetului pentru Sat al Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Artă.

După mai puţin de un an şi jumătate de la adoptarea acestei legi, nu ne rămâne decât să spunem că schimbările au fost cosmetice, fiindcă au fost întreprinşi abia primii paşi când este vorba despre retrocedarea averii confiscate nemotivat. E

Este vorba despre câteva mii de imobile şi de circa 200.000 de hectare de pământ, iar agricultorilor le-au fost anulate cooperativele de creditare şi de economii şi alte privelegii pe care le au 800 milioane de cooperatori din lume, organizaţi în circa 750.000 de cooperative.

Reprezentanţii cooperativelor afirmă că acesta este rezultatul faptului că legea a fost scrisă de  oameni din afara cooperativelor, iar în lege sunt încadrate puţine din cele auzite la cele trei dezbateri publice ţinute la Novi Sad, Niš şi Belgrad. O dovadă este faptul că încă sunt puţine cooperative agricole, care nicicum să ajungă la cifra de 20.000 de cooperative agricole.

George SUBU

Articolul integral îl puteți citi în săptămânalul „Libertatea” din 16 iunie 2018