Scrie: prot. Emanuel Tăpălagă, Vicar eparhial

 

Calendarul nostru menționează trei sărbători pentru ziua de 1 ianuarie: Tăierea împrejur a Domnului, Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou.

Tăierea împrejur a Pruncului Iisus s-a făcut a opta zi după naștere, când I-au pus numele, după rânduiala veche. Noi, creștinii, nu mai precticăm aceasta pentru că tăierea împrejur din Vechiul Testament a fost înlocuită cu Botezul creștin în Noul Testament. Acum noi, creștinii, spunem o dată cu Sf. Apostol Pavel: ,,Tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în literă”.

Sfântul Vasile cel Mare , trăitor în veacul al IV-lea, ne este cunoscut mai ales prin faptul că el este autorul unei Sfinte Liturghii, numită în cărțile noastre de cult  Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de zece ori pe an. Autor al multor lucrări teologice, omilii, epistole. Ctitor de nenumărate centre de caritate. Un om cu o viață de sfințenie exemplară, om al rugăciunii, ne-a lăsat și Molitvele, cunoscute sub numele său. S-a dovedit biruitor peste patimi, după cum însuși numele lui sugerează. Vasile vine de la grecescul ,,basileos”, care înseamnă împărat. Citim, de pildă, despre un caz asemănător în Patericul egiptean, cum Avva Iosif le-a spus odată ucenicilor: ,,Eu sunt împărat astăzi, căci am împărățit peste patimi!” (adică le-am biruit). Tot așa și Sfântil Vasile s-a dovedit biruitor peste cele lumești, dobândind sălaș în ceruri, unde și astăzi se roagă pentru noi.

Cu privire la marcarea Anului Nou, trebuie să vedem creștinește acest prag: să ne facem un bilanț sufletesc a ceea ce am realizat sau nu în anul precedent, cât am lucrat la mântuirea noastră și a aproapelui, să cerem ajutor de sus pentru un nou și bun început în calea mântuirii. Să nu ne mire acest cuvânt ,,început bun”. Chiar dacă suntem mai înaintați în vârstă, în ceea ce privește mântuirea trebuie să ne considerăm mereu începători, căci spune sugestiv un proverb: În fiecare zi, din nou, de la început! Sau, cum citim în același Pateric egiptean: ,,Odată Avva Arsenie a fost auzit de către ucenici, care stăteau afară, strigând din chilie: Dumnezeule, nu mă părăsi! Nimic bun n-am făcut înaintea Ta, dar dă-mi după bunătatea Ta să pun început!

Mulțumind lui Dumnezeu pentru binefacerile care au fost asupra noastră în anul care a trecut, să pășim cu nădejde în noul an, cu dorința de a fi mai buni, mai iertători, mai harnici, mai aprinși de dragoste pentru Biserică. Tuturor credincioșilor care poartă numele Sfântului Vasile le adresăm binecuvântările noastre părintești de tot binele.

Hristos Domnul, Împăratul veacurilor, să dăruiască tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie, să binecuvinteze casele și familiile fiecăruia dintre noi, să ni se împlinească dorințele de  bine spre slava lui Dumnezeu.

Întru mulți și fericiți ani, cu spor în credință și fapte bune!