Presa minoritară contribuie la păstrarea identității

La sfârșitul anului trecut, Protectorul Provincial al Cetățenilor (OMBUDSMAN) a efectuat o amplă cercetare privind revistele și ziarele pentru copii și tineret în limbile minorităților naționale de pe teritoriul P.A. Voivodina. Pornind în această ordine de idei, Protectorul Provincial a cercetat cum se manifestă informarea în limbile minoritare și cum se reflectă ea asupra preșcolarilor, copiilor de vârstă școlară și tinerilor apartenenți ai minorităților naționale.

Pe lângă rolul de bază, acela de a transmite informații, mijloacele de informare reprezintă un mod aparte de promovare a tradițiilor, obiceiurilor și a istoriei. Mai mult decât atât, presa are un rol foarte important în păstrarea limbii și a identității naționale.

Existența ziarelor și a revistelor pentru copii reprezintă primul pas spre formarea deprinderii de a citi și a necesității de a fi informați. În contextul globalizării și a dezvoltării rapide a tehnologiilor moderne, pentru minoritățile naționale este foarte important să aibă la dispoziție mijloace diferite care contibuie la păstrarea identității lor culturale.

Această cercetare reprezintă o actualizare a studiului realizat în anul 2010, când Protectorul Povincial a realizat un sondaj privind informarea publică în limbile minoritare pentru adulți.

Rezultatele cercetării 

Din aspect juridic, Constituția Republicii Serbia asigură apartenenților minorităților naționale dreptul la informare și exprimare în limba maternă, precum și dreptul la înființare a mass-mediei minoritare, în conformitate cu legea (Mesagerul R.S., nr. 98 / 2006).

Chestionarul a fost trimis tuturor consiliilor naționale care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Serbia. În sondaj au fost cuprinse consiliile naționale ale românilor, maghiarilor, croaților, bunieviților, așcalilor, slovacilor, cehilor, egiptenilor, germanilor, grecilor, rutenilor, ucrainenil

or, macedonenilor, muntenegrenilor și rromilor. Prin chestionar au fost solicitate următoarele date: ce fel de reviste sau publicații pentru copii sunt editate; cine este fondatorul; când apar; care este tirajul; cine le finanțează

Mariana STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în ziarul „Libertatea” din 17 februarie 2018