INTERVIU CU DR. ANDREI TINU, PREȘEDINTELE AUTORITĂŢII NAȚIONALE PENTRU CETĂŢENIE

Dr. Andrei Tinu


Pentru unii cetăţenia română înseamnă o oportunitate, pentru alții o convingere sinceră de apartenență națională. Datele oficiale ne confirmă că tot mai mulți români din Serbia, dar și din alte țări, depun cerere de obţinere a cetăţeniei române.
Potrivit Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC), din septembrie 2015 și până în momentul de față au fost depuse 857 de cereri ale cetățenilor din Serbia, dintre care au fost aprobate 84 de cereri.
De la dr. Andrei Tinu, președintele ANC am încercat să aflăm cum decurge procesul de dobândire a cetățeniei, de ce acte are nevoie solicitantul, cum se poate verifica în ce stadiu se află dosarul, dar și cât trebuie să se aștepte în cazul în care dosarul este incomplet.

 

1. Dobândirea cetățeniei reprezintă un interes deosebit în rândul românilor din Banatul sârbesc. Câte cereri sunt depuse până în prezent și câte din ele au fost aprobate?

– În baza art. 81, reglementat conform pct. 1 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă nr. 37 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 15 septembrie 2015, au fost înregistrate la ANC, până la data prezentei, un număr de 857 cereri de acordare a cetățeniei române depuse de către cetățeni sârbi. Din totalul cererilor înregistate până la data prezentă, au fost aprobate prin ordin al președintelui ANC un număr de 84 cereri.

2. Se pare că procedura pentru românii din Serbia durează cam mult, unii dintre solicitanţi au depus dosarul în urmă cu un an şi chiar şi mai mult, şi încă nu au primit nici un răspuns. Care este calea spre dobândirea cetățeniei române?

Cererile de acordare a cetăţeniei române în baza art. 81 se pot depune la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din Bucureşti sau la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul pe teritoriul căruia solicitantul îşi are domiciliul.

În acest ultim caz, cererea va fi trimisă, de îndată, Comisiei pentru cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, însoţită de un punct de vedere emis de misiunea diplomatică sau oficiul consular cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti.

În situaţia în care cererea a fost depusă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, Comisia pentru cetăţenie va solicita Ministerului Afacerilor Externe punctul de vedere cu privire la îndeplinirea condiţiei ca solicitantul să fi contribuit în mod semnificativ la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti. La termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia pentru cetăţenie verifică îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea cetăţeniei române prevăzute la art. 81. În acest sens, Comisia va întocmi un raport motivat, elaborat cu luarea în considerare a punctului de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a celorlalte documente necesare soluţionării acestui tip de cerere. Raportul, însoţit de cererea de acordare a cetăţeniei române, va fi înaintat preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.

Foarte important de menționat este faptul că cererile depuse în baza art. 81 necesită punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Externe, respectiv îndeplinirea condițiilor de a fi contribuit în mod deosebit la protejarea şi promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, atribuit exclusiv al Ministerului Afacerilor Externe, Autoritatea Națională pentru Cetăţenie neavând competență în analizarea acestor aspecte precizate mai sus.

Vă rugăm să prezentați, pentru cei interesați, ce acte trebuie prezentate la înregistrarea dosarelor privind cetățenia română?

– Actele necesare depunerii dosarelor de acordare a cetățeniei române în baza art. 81 sunt:

două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm

paşaport în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată, sau orice alt act de identitate;

declaraţie pe proprie răspundere,autentificată la notar, din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

acte de stare civilă pentru titularul cererii (certificat de naştere, căsătorie, de schimbare nume/prenume sau divorţ etc.) supralegalizate/apostilate şi cu traducere în limba română, legalizată;

cazier judiciar din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată;

certificate de naştere ale minorilor, supralegalizate/apostilate și cu traducere în limba română, legalizată, dacă este cazul;

acordul părinţilor privind acordarea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar. Dacă acordul se dă în faţa autorităţilor altui stat este necesară apostila/supralegalizarea şi traducerea în limba română, legalizată;

consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru acordarea cetăţeniei române, dacă este cazul, dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte;

declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care să rezulte dacă doreşte dobândirea cetăţeniei române cu menținerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

documente relevante din care să reiasă faptul că solicitantul a contribuit în mod deosebit la protejarea și promovarea culturii, civilizației și spiritualității românești n vederea elaborării punctului de vedere emis de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 81 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991).

Există vreo diferență când este vorba despre copiii minori? Ce acte trebuie depuse pentru depunerea jurământului la sediu A.N.C., în vederea eliberării certificatului de cetățenie pentru copiii minori?

În ceea ce privește eliberarea certificatului de cetățenie atât pentru persoanele majore căt și pentru minori sunt necesare următoarele documente:

* certificatul de naştere al solicitantului;

* cartea de identitate şi fişa de însoţire (pentru cetăţenii din R.Moldova);

* paşaportul valabil;

* două fotografii color de dată recentă, format 3,5 x 4,5 cm;

* pentru persoanele care depun jurământul în alt stat decât cel de domiciliu, este obligatoriu permisul de şedere din acel stat (aflat în perioada de valabilitate);

* pentru minorii incluşi în ordinele ANC (la unul dintre părinţi): 2 (două) poze tip buletin pentru fiecare copil în parte, pașaport/act de identitate al copilului minor sau pașaport al părinților în care se regaseste fotografia minorului. Precizăm că la ceremoniile de depunere a jurământului de credință față de România nu este necesară prezența minorilor.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie (ANC), pornind de la obiectivul transparentizării activităţilor administraţiei publice centrale, a implementat pe pagina de internet proprie rubrica Stadiu dosar, prin intermediul căreia candidații pot avea acces la stadiul propriului dosar de cetăţenie. Această verificare este valabilă doar pentru moldoveni, sau și pentru românii din Serbia? Puteți să ne spuneți mai multe detalii despre aceasta.

Menționăm că pentru toate persoanele care au solicitat acordarea/redobândirea cetățeniei române există posibilitatea de a afla informaţii privind stadiul de soluţionare al dosarului consultând site-ul A.N.C. – http://cetatenie.just.rorubrica Stadiu Dosar. De asemenea, stadiul dosarelor poate fi consultat și printr-o solicitare adresată prin poștă la sediul instituției sau prin e-mail la adresa cetatenie@just.ro 

 Interviu consemnat de Teodora SMOLEAN

Textul integral îl puteţi citi în numărul 39 al săptămânalului din 29 septembrie 2018