Făcă mărirea suprafeţelor mici în producţia legumicolă din cadrul cooperativelor, aşa cum se face în Olanda şi în Germania, adică fără experienţele acestor ţări şi fără revitalizarea cooperativelor moderne, producţia de legume şi de fructe din Serbia nu va da efecte, a atras atenţia Ratko Vukičević, preşedintele Consiliului de Administraţia al Asociaţiei Naţionale a Producătorilor de Legume şi Fructe „Plodovi” din Serbia.

Producătorii mici, pe suprafeţe mici şi cu producţii mici, nu au posibilitatea să se menţină. Unicul mod îl reprezintă cooperativele. Trebuie să se cucerească poziţia pe piaţă, iar aceasta nu o pot face producătorii mici, statul trebuie să le spună că nu pot să se menţină pe piaţă. De mult timp, cooperativele sunt promotori generali şi unici şi numai în felul acesta cei mici pot să se menţină, a spus dânsul. 

Producătorii trebuie, fără îndoială, să-şi facă educaţia şi să li se spună că nu pot să se menţină dacă sunt mici sau foarte mici, ceea ce este foarte important, mai ales dacă nu există cunoştinţe suficiente, dar şi nici experienţe referitoare la organizarea lor în cadrul cooperativelor, şi de aceea trebuie angajaţi specialişti din străinătate (bine plătiţi) ca să ajute la punerea bazelor cooperativismului.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr.52-1 din 30 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018