27 MAI 2018

POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile rememorează şi actualizează în fiecare an trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh peste Apostolii Mântuitorului adunaţi în Ierusalim. Pogorârea Sfântului Duh alături de sărbătoarea Paştilor şi de ziua Duminicii. Acest praznic împărătesc este una dintre cele mai vechi sărbători creştine.

În vechime, bucuria sărbătorii era amplificată de catehumenii care primeau botezul în această zi, într-un cadru solemn şi festiv. Tot de timpuriu se aduceau la biserici flori şi ramuri de copaci, amintind de obiceiul similar practicat de către iudei la Sărbătoarea Cincizecimii în care se aducea mulţumire lui Dumnezeu pentru strângerea recoltei.

Pogorârea Sfântului Duh marchează întemeierea Bisericii prin trimiterea de către Dumnezeu a Sfântului Duh în lume ca să împuternicească pe Sf. Apostoli să vestească Evanghelia. Biserica devine o realitate văzută prin pogorârea Duhului Sfânt, iar a fi creştin înseamnă a avea pe Duhul Sfânt.

Sărbătoarea Rusaliilor

Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută şi sub denumirea de sărbătoarea Cincizecimii sau a Pogorârii Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli. Este prăznuită la 50 de zile de la Învierea Domnului. Este menţionată în Noul Testament, în special în cartea Faptele Apostolilor, în al doilea capitol.

Aici se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet mare de vânt şi Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenţi, în chip de limbi de foc. De asemenea, se face pomenire de ea şi în canonul 20 al Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.

Rusaliile este sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, căci în această zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim (Fapte II, 41).

Până către sfârşitul secolului IV şi începutul secolului V Cincizecimea era o dublă sărbătoare: a Înălţării Domnului şi a Pogorârii Sfântului Duh. În jurul anului 400, cele 2 sărbători s-au despărţit una de cealalta, Cincizecimea rămânând numai ca sărbătoare a Pogorârii Sfântului Duh.

28 MAI 2018

SFÂNTA TREIME

Sfânta Treime este prăznuită a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor. De Sfânta Treime Biserica ortodoxă prăznuieşte pe Sfântul Duh. A a treia persoană a Sfintei Treimi, precum indică Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii:

„Întru această zi, prăznuim pe însuşi Preasfântul şi de viaţa făcătorul şi intru tot puternicul Duh, Care este unul din Treime Dumnezeu.

„Denumirea aceasta, de dată mai nouă, reprezintă probabil o influenţa catolică (la catolici Sfânta Treime e sărbătorită în prima Duminică după Rusalii).

În sec. XII, nici în Apus nu era încă generalizată o asemenea sărbătoare, ci era privită în unele mănăstiri ca o inovaţie; ea a fost stabilită definitiv în Apus abia la 1334.