La Școala de Înalte Studii pentru Educatori din Vârșeț, pregătirile pentru înscrierea studenților în anul universitar 2018/19 au început încă din primăvara acestui an, când alături de grupul de profesori de la Universitatea de Vest din Timișoara am efectuat vizite la unele școli medii din Voivodina. Astfel, ne-am adresat elevilor de la Liceul Economic din Alibunar și am oferit informațiile necesare liceenilor din Vârșeț.

Mobilitățile Erasmus Plus se realizează cu succes – expunerea prof. Adina Pintea de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, urmărită cu interes de studenții din Vârșeț

De asemenea, la sfârșitul lunii mai cadrele didactice au organizat activitatea inedită „Ziua porților deschise”, când viitorii studenți au putut obține informații în legătură cu înscrierile, programa analitică, activitățile extracurriculare care se desfășoară în cadrul școlii, precum și despre mobilitățile Erasmus+ de care studenții beneficia pe parcursul anilor de studiu.

Începând din anul 2009/2010, această instituție de învățământ dispune de programe acreditate pentru desfășurarea cursurilor în trei limbi: sârbă, română și rromă.

În prezent, Şcoala de Înalte Studii oferă un singur program de studii de licenţă. Este vorba despre programul armonizat şi modernizat – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară (acreditat în anul 2016). Acest program de studii a fost conceput şi acreditat în cadrul programului TEMPUS Teach – Armonizarea programelor şi a planurilor de învăţământ pentru formarea educatorilor în Serbia.

În cadrul programului nou-acreditat – Educator pentru copiii de vârstă preşcolară, există patru module, care sunt create pe baza disciplinelor opţionale oferite, în cadrul cărora studenţii pot dobândi următoarele titluri profesionale:

1. educator cu studii de specialitate

2. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii de vârstă antepreşcolară

3. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii defavorizaţi social

4. educator cu competențe sporite pentru activitatea cu copiii în limba engleză.

Pe lângă programul de studii de licenţă, la Şcoala de Înalte Studii se realizează şi un program de studii de specializare – educator specializat pentru programul educaţional de la grupa pregătitoare, care a fost reacreditat în anul 2014. Datorită interesului crescut al absolvenţilor studiilor de licenţă, s-a majorat la 50 numărul de locuri alocate pentru acest program de studii.

Eufrozina GREONEANŢ

Articolul integral îl puteţi citi în numărul 25 din 23 iunie 2018