Educaţia şi învăţământul general din Provincia Autonomă Voivodina se realizează în 345 de şcoli generale obligatorii, pe care le frecventează 144.090 de elevi, ceea ce este cu 1.986 de elevi, respectiv cu 1,36 la sută mai puţin decât în anul şcolar trecut – s-a conchis în cadrul şedinţei Guvernului Provincial.

După cum s-a comunicat, în cadrul acestei şedinţe au fost dezbătute datele privind învăţământul general, cu un accent deosebit pe învăţământul în limbile minorităţilor naţionale în anul şcolar 2017-2018 şi pe realizarea cursurilor bilingve în şcolile generale şi medii din Voivodina.

În afara şcolilor generale obligatorii, învăţământul general se realizează în 13 şcoli pentru elevii cu probleme în dezvoltare şi de invaliditate, în 21 de şcoli de muzică, două şcoli de balet, două şcoli pentru educaţia generală a adulţilor, în cinci şcoli generale particulare şi într-o şcoală particulară de balet.

În şcolile generale din Voivodina, pe lângă limba sârbă, cursurile se desfăşoară în încă cinci limbi: maghiară, slovacă, română, ruteană şi croată. Elevilor le este oferită posibilitatea şi învaţarea limbilor maghiară, slovacă, română, ruteană şi croată, precum şi a încă şase limbi – ucraineană, limba bunievaţilor, rromă, bulgară, macedoneană şi cehă, astfel că se învaţă în 11 limbi la cursurile opţionale în cadrul obiectului Limba maternă – conversaţie cu elemente ale culturii naţionale.

Cursuri bilingve în Voivodina se realizează în şapte autoguvernări locale, şi anume la: Novi Sad, Subotica, Panciova, Sremska Mitrovica, Vrbas, Senta şi Sremski Karlovci. Cursurile se desfăşoară în limbile materne – sârbă, maghiară şi croată, şi în limbile străine engleză, germană, rusă şi franceză.

În anul şcolar 2017-2018, cursurile biligve sunt organizate în 14 şcoli – zece şcoli generale şi trei licee şi încadrează în total 1.066 de elevi repartizaţi în 49 de clase.

George SUBU

Articolul îl puteți citi integral în săptămânalul „Libertatea”, nr. 20 din 19 mai 2018